penge
Særlig for tillidsvalgte

AUB-tilskud og rotationsprojekter

Vi har fuld fokus på at få information ud om alle de gode initiativer, der ligger i Trepartsaftalen om flere i uddannelse.

Det gælder blandt andet at arbejdsgiverne i en periode kan få en forhøjet lønrefusion (AUB) og kan desuden gøre brug af jobrotationsprojekter. 

De forskellige initiativer i Trepartsaftalen betyder at der lige nu er god grund til at arbejde med at få flere til at søge ind på de uddannelser, som FOA er part i, samt ikke mindst de øvrige efter- og videreuddannelsesmuligheder, der er på fx akademi/diplom niveau og i AMU-systemet. 

FOA Nordsjælland inviterer derfor uddannelseskonsulenter, fag/centerchefer og tillidsrepræsentanter til informationsmøde om den forlængede frist for at søge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og jobrotationsprojekter.

FOA har udviklet et beregningsværktøj, som vi gerne vil præsentere for jer og som gør det nemt at få overblik i økonomien ved at sende medarbejdere på uddannelse.  

Alt dette og spørgsmål om uddannelsesmuligheder i øvrigt vil vi gerne være behjælpelige med at udfolde.  

Informationsmødet er den 29. april kl. 14-16 og foregår som virtuelt møde.

Tilmelding til Signe Brinkler Larsen

(I har også fået invitationen sendt pr. mail). Og send meget gerne invitationen videre til jeres lokale ledere)

 

Dagsorden for mødet: 

 

1. Velkomst  

2. Information om forhøjet AUB-tilskud og introduktion til FOAs beregningsskema 

3. Mulighederne med jobrotation  

4. Mulighed for sparring i mindre grupper 

5. Tak for i dag og tilbud om opfølgende møder