penge 564
Særligt for Social-og sundhed

Pulje til mere hjemlighed på plejehjem

Denne pulje har til formål at skabe mere hjemlige rammer med afsæt i beboernes ønsker på landets plejehjem mv.

Det har stor betydning for beboernes oplevelse af hjemlighed og tilhørsforhold til stedet, at deres familie opfatter stedet som et rart og vedkommende sted at komme på besøg.

Et sted med sjæl og hyggelige og hjemlige rammer. Der skal være tæt kontakt mellem personalet og de pårørende, og det skal være muligt for de pårørende at deltage i beboernes liv.

Puljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre og plejehjem. I alt er der afsat 19,4 mio. kr. til puljen.

Ansøgningsfristen for puljerne forventes at være ultimo august 2021. Læs mere på www.sst.dk