Forsiden af Tillidsvalgt
Særligt for pædagogisk sektor

Tilbud om kursusforløb for tillidsvalgte der gerne vil motivere kolleger til uddannelse

Sæt kryds i kalenderen den 24. og 25. august, samt den 13. september, hvor vi inviterer til et spændende forløb for tillidsvalgte i pædagogisk sektor.

FOA vil gerne arbejde med, hvordan vi sammen kan motivere flere pædagogmedhjælpere til at uddanne sig til pædagogiske assistenter, således at de går fra at være ufaglærte til at være faglærte.

Som tillidsvalgt har du en vigtig rolle, som vi gerne vil klæde dig på til at være tryg i og udfylde.

På kurset får du:

  • Viden om motivationsstrategier og gode argumenter, som du kan anvende på din arbejdsplads
  • Introduktion til samarbejde i netværk om indsatsen
  • Indsigt i tilskudsmuligheder, orlovsansøgninger, OK-ret mv.
  • Indblik i uddannelsens opbygning og faglige indhold
  • Introduktion til samarbejdet med FOA-afdelingen og SOSU H

Efter kursusforløbet vil du tilbage på arbejdspladsen kunne tage snakken om uddannelse med både kolleger og leder. For din kollega kan den snak blive afgørende og livsforandrende.

Der ydes refusion for deltagelse og transport. Tilmelding her

 

Motiver din kollega til uddannelse