Annegrethe Soelberg Thomsen

Mød nyvalgt sektorformand for pædagogisk sektor: Annegrethe Soelberg Thomsen

Tak for valget til sektorformand for pædagogisk sektor.

Af: Annegrethe Thomsen

Jeg havde håbet, at det kunne være sket på vores generalforsamling, men glæder mig nu til, at vi snart for mulighed for at genoptage de suspenderede generalforsamlinger, og jeg forhåbentlig kan hilse på mange af jer dér.

Indtil da har jeg lyst til at fortælle jer lidt om mig selv og mine ambitioner for mit nye hverv. Jeg er 58 år, gift med min mand, mor til min søn på 23 og bor i Blovstrød. Jeg har arbejdet i samme dagtilbud siden jeg i 2009 blev ansat som tilkaldevikar og hurtigt derefter fastansat. I 2016 blev jeg uddannet pædagogisk assistent – mere om det senere. I min fritid optager strikning mig rigtig meget og jeg har hele tiden et projekt i gang og deltager på en årlig strikkefestival for at få inspiration.

Min vej til det pædagogiske område har været ad omveje og det har langt fra altid været meningen, at det var her jeg skulle finde inspiration og arbejdsglæde – men det blev det i den grad. Min første uddannelse var som industrilaborant og jeg arbejdede som dette på Farmaceutisk højskole. Fra denne verden har jeg taget min omhyggelighed med mig, og jeg trækker stadig på de værdier, der hører med at arbejde i et miljø præget af behovet for at være nøjagtig. Det var også her jeg første gang stiftede bekendtskab med fagligt arbejde, da jeg blev valgt som TR-suppleant. Mit næste arbejdsmæssige skridt blev som produktionsleder i et videoproduktionsselskab. Her fik jeg afprøvet og styrket min evne til at have mange bolde i luften, da jeg var inde over alt omhandlende de produkter, der blev produceret. Jeg havde med alt fra regnskab til layout på dvd’er at gøre. De erfaringer har jeg trukket på lige siden og har lært at hvis jeg skal have mange bolde i luften skal jeg også skabe noget struktur i processen. Det tror jeg, at jeg får brug for også i mit nye hverv som jeres sektorformand.

Fælles for alle mine arbejdsrelationer har vigtigheden af et godt samarbejde og gode vilkår på arbejdspladsen altid været vigtige elementer for min trivsel. Det er det fortsat og jeg ved at det også er det for alle jer jeg nu skal repræsentere.

Da jeg først kom ind på det pædagogiske område, stod det hurtigt klart, at her skulle jeg blive længe. Jeg faldt pladask for arbejdet med børn, for den funktion som jeg og mine kolleger havde ift. at være en del af det enkelte barns udvikling helt fra de starter i vuggestue til vi sendte dem videre i skole. Det har føltes som et stort privilegie at være med i den vigtige proces. Derfor gav det også utrolig god mening, da jeg på et TR-kursus i FOA Nordsjælland blev inspireret til at uddanne mig til pædagogisk assistent. Det er en af de bedste ting jeg har gjort for mit arbejdsliv.

Jeg finder min motivation i det med at kunne yde hjælp og støtte til mine kolleger og nu også til en hel sektors medlemmer – særligt ift. deres arbejds- og uddannelsesvilkår. Jeg synes, at det at være medskaber af udvikling, trivsel osv. er et spændende ansvar at påtage sig. Jeg bliver motiveret af at se et behov hos mine kolleger og så kunne handle, undre sig og spørge ind på deres vegne. Det håber jeg naturligvis, at jeg får meget mere mulighed for som sektorformand, og jeg vil klø på for at blive ved med at udvikle jeres arbejdsvilkår, de tillidsvalgtes position på arbejdspladsen, værdien af det gode arbejdsfællesskab og jeres uddannelsesmuligheder.

Jeg har et stort arbejde foran mig, fordi jeg ikke endnu kender alle arbejdsområder og medlemsgrupper lige godt. Jeg er meget bevidst om, at jeg dækker hele det pædagogiske område, og vil som noget af det første få sat mig ind i alle kroge af sektoren. Min ambition er at vi sammen skal udbrede kendskabet til og fordelene ved FOA-fællesskabet, at der skal være TR’ere på alle arbejdspladser, og at FOA Nordsjællands store indsatsområder løn og organisering fortsat får et stort fokus.

Jeg er nysgerrig på hvad der optager de medlemmer, der arbejder på de områder jeg kender mindre til og min ambition er at alle tillidsvalgte har et netværk, hvor man kan søge sparring. Jeg håber på løbende at komme på både arbejdspladsbesøg, skolebesøg og på besøg i netværkene.

I er velkomne til at kontakte mig når I har noget på hjerte. Sammen skal vi skabe fokus på synlighed, faglighed og fællesskab på jeres arbejdspladser. Jeg håber, at vi sammen kan arbejde videre i samme gode spor, som jeres tidligere sektorformand Rie Hestehave har lagt.

 

Annegrete Thomsen, sektorformand i pædagogisk sektor