Særlig for tillidsvalgte

Lene Lindberg: FOAs medlemmer er maks pressede på grund af corona

Vi er jo alle ramt af Corona kuller, heldigvis er der nu gang i vaccinationerne. Det er et personligt valg om man ønsker at blive vaccineret men Lene Lindberg håber, at mange tager imod tilbuddet så vi kan være bedre sikret.

Vi ser flere og flere medlemmer blive ramt af sygdommen. Husk at hvis I mener at smitten kan være kommet via arbejdet, så skal det anmeldes som arbejdsskade. Det er vigtigt, så hvis det er tilfældet så tag kontakt til din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant som kan hjælpe. Hvis ikke der findes en tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads, så ring til FOA Nordsjælland, så hjælper vi dig. 
 
FOAs faggrupper er ret vigtige – vi har faggrupper der ikke kan udføre jobbet hjemmefra. Det er også derfor vi skal passe på når vi er på jobbet, så vi ikke bliver smittet i disse tider. Mange af Jer der skal anvende værnemidler har og får gener. Dette skal også anmeldes og registreres. For nogle af Jer er det mange timer I skal anvende disse værnemidler, og det er ikke alle steder at de er af højeste kvalitet. Derfor skal I være opmærksomme på eventuelle gener. 
 
Vi ved at I er maks. presset, og i en del kommuner og regioner er der indgået lokale aftaler - enten som beredskabsaftaler eller frivillige aftaler - om ekstraarbejde, flytning til andet område eller andre opgaver. Nogle fungerer og andre gør ikke. Tal med tillidsrepræsentanten eller ring ind til afdelingen. Der skal indgås aftaler med den lokale fagforening, inden I bliver bedt om det ene eller andet. Desværre er der enkelte kommuner der ikke mener de har et behov. Vi er ikke enig, for vi hører om et øget pres for at være omstillingsparate, tage ekstra opgaver eller vagter. FOA Nordsjællands holdning er, at vi skal tåle noget men det bør honoreres.
 
I afdelingen arbejder en del af medarbejderne hjemme og vi beder medlemmerne om at bestille tid hvis de har brug for at komme ind i afdelingen. Dette fortsætter, men vi er der altid for Jer medlemmer, så tøv ikke med at kontakte os.