Særligt til tillidsvalgte

Pauser - din rolle som tillidsvalgt

Som TR/AMR er det vigtigt, du har fokus på, hvordan I holder pauser på arbejdspladsen. Pauser har nemlig betydning for dit og dine kollegers helbred og velbefindende.

På mange arbejdspladser - og ikke mindst for mange FOA-medlemmer - er det et problem at få lov til at holde pauser. Dette gælder både for ansatte med vagter på under 6 timer samt for fuldtidsansatte med arbejdsgiverbetalte pauser.