Særligt til tillidsvalgte

Inddragelse af og forstyrrelse i jeres pauser - rollen som tillidsvalgt

Hvad kan du som TR/AMR gøre, hvis de du oplever, jeres pauser bliver inddraget? Eller hvis I ofte bliver forstyrret i jeres pauser, eller hvis jeres pauser bliver nedprioriteret af ledelsen eller kollegerne?

Det kan være et dilemma på arbejdspladsen, at kollegerne vælger at arbejde uden pauser, hvis afholdelsen af pauserne betyder, at de oplever at svigte borgere og brugere.

Som AMR/TR kan du sætte pauser på dagsordenen:

  • Gør ledelsen opmærksom på hvis de ikke overholder aftalerne om pauser i overenskomsten (særligt TRs opgave), og hvad det kan få af konsekvenser bl.a. i form af risiko for at begå alvorlige fejl. 

  • Påpeg at manglende afholdelse af pauser udgør en risiko for kollegernes sikkerhed og sundhed. Dette kan du fx gøre ved at vise ledelsen din indsamlede dokumentation for, at pauser ikke holdes eller ofte afbrydes. Præsenter også din viden om, at pauser er restituerende og rekreative, og at de derved giver mere energi og overskud til arbejdet og modvirker træthed samt fejl i arbejdet. Endelig kan du have forberedt nogle ideer til, hvordan I kan sikre bedre pauseafholdelse på arbejdspladsen. Brug evt. tjeklisten.

  • Sæt fokus på sammenhængen mellem ressourcer og opgaver. Når pauser ikke holdes regelmæssigt eller konstant afbrydes, er det ofte et udtryk for, at der er for mange opgaver og for få ressourcer. Det bør derfor give anledning til øget fokus på bl.a. prioritering, klare forventninger og normering. Denne problematik kan I fx drøfte i arbejdsmiljøgruppen, i trioen ( AMR, TR, leder) eller i MED/SU.

  • Sørg for at manglende pauseafholdelse bliver dokumenteret. I kan fx bruge APV-kortlægningen til at dokumentere problemet. I kan også dokumentere problemer ved fx at bede kollegerne om at skrive ned, om de har holdt pauser, hvor ofte de er blevet afbrudt i deres pauser, og hvor lang tid afbrydelsen/afbrydelserne har varet i en periode på fx 14 dage. 

  • Sørg for at der udarbejdes handlingsplaner for løsning af problemet med pauserne (fx som en del af APV-handlingsplanen). Ved løsningerne skal der tages højde for, at I skal kunne holde pauserne uden at føle, at I svigter. Derfor er det ofte en utilstrækkelig løsning, at ledelsen indskærper, at ansatte skal holde deres pauser.

  • Tag en debat med kollegerne, hvor du fortæller om den nyeste viden om pauser, helbred og risiko for at begå alvorlige fejl i arbejdet. Diskuterer også, hvorfor kollegerne ikke holder deres pauser.

  • Kan du ikke komme igennem overfor ledelsen eller arbejdsgiveren? Overvej at kontakte din FOA-fagforening.