Særligt til tillidsvalgte

Sådan får du den gode pause

Den gode pause er kendetegnet ved, at du skifter fra at være aktivt arbejdende og til at slappe af. Det gælder både om at slappe af fysik og psykisk, altså både i kroppen og i hovedet. 

Det er vigtigt at holde pauser. Dels af hensyn til din sundhed, og dels fordi du passer dit arbejde bedre, hvis du får pauser. Pauserne giver desuden mulighed for at få en uformel snak med dine kolleger. Derfor er det også vigtigt, at man får holdt pause samtidig – og helst på fastlagte tidspunkter.

En god pause giver dig fornyet energi - så du bagefter føler dig klar til at genoptage arbejdet. En god pause er gerne uforstyrret, og det er bedst hvis du selv kan bestemme, hvordan du benytter den. 

Sådan får du en god pause: 

Træk vejret 

At holde en lille pause kan også være at huske sig selv på at lukke øjnene, trække vejret dybt og tømme hovedet for tanker. 

Gå en tur 

Undersøgelser har vist, at det er godt at røre sig, når man holder en kort pause. Hvis du har mulighed for det og må forlade din arbejdsplads, kan du gå en lille tur og trække lidt frisk luft. Så er du godt tanket op til et par timer mere. Eller hvad med et par strækøvelser i stedet for at sidde ned med en kop kaffe? 

Rum til pause 

Hvis der er mulighed for det, kan det være en god ide at lave et fysisk rum, hvor I kan holde pause sammen. Det kan være en lille kaffeø eller måske bare et par stole i et køkken. 

Husk hinanden på pauserne 

Indfør en regel om, at det er godt at holde pauser engang imellem. Det skal man ikke have dårlig samvittighed over – tværtimod! 

Bland opgaverne 

Hvis du har mulighed for det, kan det være en god ide at blande de lidt tungere opgaver med de lette. Så kan de lette arbejdsopgaver fungere som en lille pause fra de sværere. 

Også når du kommer hjem 

Husker du at smide dig på sofaen derhjemme, når det er tiltrængt? Og husker du at koble fra? Pauserne skal ikke bare holdes på arbejdet – også derhjemme.