Særligt til tillidsvalgte

Anbefalinger til tilrettelæggelse af pauser - din rolle som tillidsvalgt

Få FOAs anbefalinger til, hvilke pauser man bør holde i arbejdet, samt hvordan pauserne bør holdes. Anbefalingerne tager udgangspunkt i ansattes sikkerhed og sundhed.

Konkrete anbefalinger og TR/AMRs rolle:

  • Den arbejdsgiverbetalte pause på mindre end ½ time skal som hovedregel kunne holdes uden mange eller langvarige forstyrrelser. Der må ikke planlægges med arbejde i pausen. Der skal være tale om akutte opståede opgaver, hvis I skal forstyrres. Hvor pauserne ofte afbrydes langvarigt, kan I som TR/AMR tale med ledelsen om arbejdstilrettelæggelsen og om arbejdsmængde og tidspres i arbejdet.
     
  • Selvbetalte pauser skal kunne holdes ved at ansatte forlader arbejdspladsen. 

  • Pauser i arbejdet skal ikke lægges tæt på eller opad møde- og gå-hjem-tidspunkter, da de derved mister deres rekreative formål. 

  • Behovet for pauser skal ses i forhold til fysiske og psykiske krav og belastninger i arbejdet. Problemer med høje krav i arbejdet (fx intensivt og koncentrationskrævende arbejde) og manglende indflydelse på og mulighed for pauser i arbejdet, skal behandles i MED/SU og i APV’en. 

  • Ved natarbejde bør der så vidt muligt være mulighed for pauser indeholdende powernaps á 20-30 minutters varighed. 

  • Pauser bør holdes på steder, hvor de ansatte er uforstyrrede. 

  • For at pauserne får den optimale effekt, bør I som ansatte have indflydelse på hvornår og hvordan, I holder pause. 

Læs mere: Sådan får du den gode pause