Særligt til tillidsvalgte

Helbred og pauser - din rolle som tillidsvalgt

Hvorfor er pauser vigtige og hvilken indflydelse har pauser på både krop og psyke? 

Pauser forebygger fysiske og psykiske belastninger

Pauser i arbejdet er vigtige for, at man i løbet af en arbejdsdag kan spise og drikke samt kan hvile krop og psyke og derved forebygge fysiske og psykiske belastninger. En af pausens funktioner er at være restituerende og rekreativ og derved give mere energi og overskud til arbejdet samt at modvirke træthed. 

Pauser kan bidrage til social støtte i arbejdet

Pauser er også vigtige for at få social støtte i arbejdet. I kan vælge at drøfte svære problemer, udfordringer og oplevelser i pauserne. 

Ledelsen må dog aldrig pålægge jer, at I bruger jeres pauser på at arbejde. Og pauser må ikke erstatte tiltag som supervision og faglig sparring. 

Pauser og natarbejde

Belastningen ved natarbejde og ved arbejde i skiftende og lange vagter hænger også sammen med pauser i arbejdet.