Særligt til tillidsvalgte

Væsentlige regler om pauser i arbejdet

Pauser reguleres af arbejdstidsaftaler i overenskomsterne og af EU-lovgivningen. 

Læs om aftaler og regler der handler om: