Særligt til tillidsvalgte

Tjekliste til vurdering af pauseforhold - din rolle som tillidsvalgt

Du kan som tillidsvalgt tage initiativ til at udfylde tjeklisten og lave en samlet vurdering af, om pauseforholdene er tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt på jeres arbejdsplads. I kan også skrive forslag til konkrete ændringer og handlinger ind i skemaet. 

I kan skrive jeres svar, vurderinger og forslag til ændringer direkte ind i tjeklisten på computeren.

Åben og udfyld tjekliste