Det gør FOA i din sag

Er du medlem af fagforeningen står vi parat til at hjælpe dig med råd og vejledning, hvis du får en arbejdsskade.

Involvér din afdeling tidligt i forløbet, så din sag ikke risikerer at køre skævt fra starten af. Ofte bliver en arbejdsskade-anmeldelse ikke udfyldt korrekt, og det kan betyde, at du mister retten til erstatning.

Vurderer FOA, at der skal ses på din sag af forbundets lægekonsulent eller advokat, vil det ske uden udgifter for dig. FOA har igennem årene ført rigtig mange sager mod Ankestyrelsen og arbejdsgiverne.

Du skal videre efter skaden er sket

I mange arbejdsskadesager vil FOA henvise dig til Arbejdsmedicinsk Klinik eller få iværksat en rundbordssamtale med kommunen og eksempelvis Arbejdsskadestyrelsens fastholdelsescenter. Dette blandt andet for at få klarlagt, hvordan du kommer videre i dit arbejdsliv og i din arbejdsskadesag.

Måske skal du igennem en arbejdsprøvning eller måske skal du omplaceres til noget andet arbejde. Det kan også ende med at du får tildelt et fleksjob eller en pension. Dette vil din FOA-afdeling hjælpe dig med at få afklaret.