Pressemeddelelse

Flere psykiatriske patienter udskrives for tidligt

Sammenlignet med for to år siden bliver flere borgere med psykiske lidelser udskrevet for tidligt fra sygehusene. Det vurderer et flertal af social- og sundhedsansatte FOA-medlemmer i psykiatrien.

Et stigende antal borgere udskrives fra sengepladserne i psykiatrien, før end de er klar til det. Sådan lyder vurderingen fra en stor del af de social- og sundhedsansatte i psykiatrien i en medlemsundersøgelse fra FOA.

Blandt ansatte i socialpsykiatrien, bostøtte og botilbud er det 73 procent, der mener, at flere borgere kommer for tidligt hjem nu i forhold til for to år siden. For ansatte i behandlingspsykiatrien og distriktspsykiatrien gælder det 54 procent.

"Det er ikke længere en hemmelighed, at mennesker, der endnu har brug for behandling bliver skubbet ud før tid - også ofte mod deres egen vilje, fordi der ikke er sengepladser og ressourcer nok. Op til weekenderne hører vi om såkaldte fredagsrunder, hvor de bedste af de dårlige bliver sendt hjem" siger formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Torben K. Hollmann.

Han kalder det et råt dobbeltsvigt af både stærkt sårbare borgere og af de hårdtarbejdende ansatte i psykiatrien, som der desværre er belæg for, kan have tragiske konsekvenser. Sidst i april offentliggjorde dagbladet Politiken dele af en rapport fra Retspsykiatrisk Klinik, hvoraf det fremgår, at en række drab, begået af retspsykiatriske patienter i 2016 kunne være undgået, hvis patienterne havde fået den rette behandling. Det samme gjaldt i forhold til drabsforsøg, voldsovergreb og trusler.

"Og det gælder jo endnu mere i dag, når patienter stadig oftere sendes hjem uden at være parate," siger Torben K. Hollmann.

FOAs medlemsundersøgelse viser også, at samarbejdet mellem behandlingspsykiatri, socialpsykiatri og læger halter gevaldigt. Kun hver femte ansatte mener, at samarbejdet fungerer godt.

"Det er endnu et bevis på, at der er stærkt behov for at udarbejde en gennemgribende, langsigtet plan for en forbedring af psykiatrien som helhed. Både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Og både fagligt og økonomisk," siger sektorformanden.

Også ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem og -centre er blevet spurgt, hvorvidt de vurderer, at patienter bliver sendt for tidligt hjem fra sygehusene i forhold til forrige år. I hjemmeplejen er det hele 8 ud af 10, som oplever dette mens det på plejehjem og plejecentre gælder 63 procent af de ansatte.

Undersøgelsen er gennemført blandt 2.157 medlemmer ansat i social- og sundhedssektoren, heraf knap 300 ansatte i psykiatrien. Blandt FOAs medlemmer er omtrent 4.500 ansat i psykiatrien inden for social- og sundhedsområdet.

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning