Rapporter/undersøgelser

Vi spørger løbende om medlemmernes mening

FOA laver løbende medlemsundersøgelser. En del af undersøgelserne laver vi online ved at spørge vores medlemspanel MedlemsPulsen, som FOA-medlemmer kan tilmelde sig. Andre medlemsundersøgelser gennemfører vi som telefoninterview eller ved at udsende spørgeskemaer. Vi undersøger også jævnligt befolkningens eller kommunernes holdninger til en given sag.

Medlemsundersøgelser

 

Undersøgelser om kommuner og regioner:

Se FOAs undersøgelser om kommuner og regioner vedrørende emner som økonomi, beskæftigelse, demografi og privatområdet.

Kommune- og regionsundersøgelser

 

Andre undersøgelser:

Øvrige undersøgelser om emner som køn, social arv, ulighed og arbejdsløshed.

Andre undersøgelser