Få en udtalelse fra FOA

Har du brug for en udtalelse fra FOA, er du velkommen til at kontakte nedenstående politiske eller administrative talspersoner.

Politiske talspersoner

Administrative talspersoner