Få en udtalelse fra FOA

Her kan pressen kontakte de politisk og administrativt ansvarlige inden for følgende områder:

Forbundsformand

Foto af Dennis Kristensen

Dennis Kristensen

Telefon: 46 97 22 53
Mobil: 40 18 42 81
Email:
Billede: Hent billede

Overenskomster. Tillidsvalgte. Velfærd. Vækst. Sundhedspolitik. Konkurrenceudsættelse. Integration. Organisationsudvikling.
Information og presse. Internationalt arbejde og EU. Kampagne mod alenearbejde. Virksomhedsoverdragelse. Medbestemmelse og samarbejde mm.

Næstformand

Foto af Mona Striib

Mona Striib

Telefon: 46 97 23 12
Mobil: 23 41 41 98
Email:
Billede: Hent billede

Overenskomster. Lederområdet. Velfærd. Socialpolitik. Arbejdsmarkedspolitik. Integration og beskæftigelse. Organisationsudvikling. Medlemsservice. Klageinstans. Organisationsleder-uddannelsen. 0-vækst-initiativer.

Forbundssekretær

Foto af Joan Prahl

Joan Prahl

Telefon: 46 97 23 41
Mobil: 21 58 84 32
Email:
Billede: Hent billede

Personalepolitik. Uddannelsespolitik. Ligestilling. Seniorpolitik og faglige seniorer. Ungdomsarbejdet.

Forbundssekretær

Foto af Jens Nielsen

Jens Nielsen

Telefon: 46 97 23 07
Mobil: 31 40 01 39
Email:
Billede: Hent billede

Medlem af politisk ledelse, forbundets hovedbestyrelse og
a-kassens hovedbestyrelse.

Forbundssekretær

Foto af Helena Mikkelsen

Helena Mikkelsen

Telefon: 46 97 23 05
Mobil: 31 35 17 04
Email:
Billede: Hent billede

Medlem af politisk ledelse, forbundets hovedbestyrelse og
a-kassens hovedbestyrelse.

Sektorformand

Foto af Karen Stæhr

Karen Stæhr

Telefon: 46 97 23 10
Mobil: 30 63 73 10
Email:
Billede: Hent billede

Sundhedspolitik. Social- og sundhedsområdet. Faglig identitet og anerkendelse. Fagets uddannelse.

Sektorformand

Foto af Mogens Bech Madsen

Mogens Bech Madsen

Telefon: 46 97 23 47
Mobil: 40 20 51 85
Email:
Billede: Hent billede

Pædagogisk område

Sektorformand

Foto af Gina Liisborg

Gina Liisborg

Telefon: 46 97 23 09
Mobil: 20 48 49 35
Email:
Billede: Hent billede

Kost- og serviceområde, køkken og rengøring. Faglig identitet og anerkendelse. Sektorens elevarbejde. Fagets uddannelse.

Sektorformand

Foto af Reiner Burgwald

Reiner Burgwald

Telefon: 46 97 23 04
Mobil: 20 48 49 67
Email:
Billede: Hent billede

Teknik- og serviceområde. Medlemsorganisering. Faglig identitet og anerkendelse. Sektorens elevarbejde. Fagets uddannelse.

Sektornæstformand

Foto af Torben Klitmøller Hollmann

Torben Klitmøller Hollmann

Telefon: 46 97 24 43
Mobil: 23 26 75 79
Email:
Billede: Hent billede

Social- og sundhedsområdet. Sektorens elevarbejde.

Sektornæstformand

Foto af Joan Lindskov

Joan Lindskov

Telefon: 46 97 23 54
Mobil: 20 16 87 69
Email:
Billede: Hent billede

Pædagogisk
Medlem af forbundets hovedbestyrelse.

Sektornæstformand

Foto af Berit Jakobsen

Berit Jakobsen

Telefon: 46 97 23 01
Mobil: 40 22 85 22
Email:
Billede: Hent billede

Kost- og serviceområdet

Sektornæstformand

Foto af Jan Nonboe

Jan Nonboe

Telefon: 46 97 23 02
Mobil: 22 44 88 33
Email:
Billede: Hent billede

Teknik- og serviceområdet

Administrationschef

Foto af Jens Peter Ernst-Lyngbye

Jens Peter Ernst-Lyngbye

Telefon: 46 97 23 15
Mobil: 23 25 35 56
Email:
Billede: Hent billede

Organisationsudvikling. IT-organisation. TR-organisation.

Faglig chef

Foto af Per Lange

Per Lange

Telefon: 46 97 25 99
Mobil: 40 45 38 99
Email:
Billede: Hent billede

Dokumentations- og analysearbejde. Velfærd og udviklingen i den offentlige sektor.

Forhandlingschef

Foto af Jakob Bang

Jakob Bang

Telefon: 46 97 24 90
Mobil: 26 72 31 03
Email:
Billede: Hent billede

Generelle forhandlinger, arbejdsretslige spørgsmål, grænsesager mv.
Sekretariatsarbejdet i Forhandlingsfællesskabet.

Økonomi/personalechef

Foto af Henning Brok

Henning Brok

Telefon: 46 97 24 74
Mobil: 26 72 31 51
Email:
Billede: Hent billede

Personale- og økonomisekretariatet

A-kassechef

Foto af Brian Rosendal Nielsen

Brian Rosendal Nielsen

Telefon: 46 97 25 21
Mobil: 20 49 21 67
Email:
Billede: Hent billede

Administrativ ledelse af A-kassen

Pressechef

Foto af Jens-Jørgen Krogh

Jens-Jørgen Krogh

Telefon: 46 97 23 21
Mobil: 23 41 01 73
Email:
Billede: Hent billede

Presse- og informationsarbejde