Få en udtalelse fra FOA

Her kan pressen kontakte de politisk og administrativt ansvarlige inden for følgende områder:

Forbundsformand

Foto af Mona Striib

Mona Striib

Telefon: 46 97 23 12
Mobil: 23 41 41 98
Email:
Billede: Hent billede

- Overordnet velfærd, økonomi, finansloven
- Dimensionerings/ praktikplads-aftaler (+sektorformænd)
- Strategisk/Politisk OK Team
- Overordnet politisk ansvarlig offentligt område
- OK/ forhandlingsfællesskabet
- Overordnet politisk og administrativ ansvarlig
- Internationalt og nordisk samarbejde
- TR-AMR (med direktion)
- Klageinstansen
- Kompetencesporet (Budgetperiode)
- A-kassen
- PenSam

Næstformand

Foto af Thomas Enghausen

Thomas Enghausen

Telefon: 46 97 22 48
Mobil: 30 71 75 97
Email:
Billede: Hent billede

- Skattepolitik
- Økonomiske rammer, kommunale og regionale budgetter
- Arbejdsfællesskab
- Indflydelsesspor MED
- Konkurrence- udsættelse og udlicitering
- Strategisk/Politisk OK Team
- Overordnet politisk ansvarlig privat område
- OK/ forhandlingsfællesskabet
- A-kassen
- PenSam
- Det private team (budgetperiode)

Forbundssekretær

Foto af Helena Mikkelsen

Helena Mikkelsen

Telefon: 46 97 23 05
Mobil: 31 35 17 04
Email:
Billede: Hent billede

- Arbejdsmarkedspolitik
- Organisering
- A-kassen
- PenSam

Forbundssekretær

Foto af Jens Nielsen

Jens Nielsen

Telefon: 46 97 23 07
Mobil: 31 40 01 39
Email:
Billede: Hent billede

- Arbejdsfællesskab
- Arbejdsmiljø
- Fællesspor - arbejdsskader, sygefravær, forråelse, vold/trusler/chikane

Forbundssekretær

Foto af Maria Melchiorsen

Maria Melchiorsen

Mobil: 31 79 19 78
Email:
Billede: Hent billede

- Socialpolitik
- Arbejdsskader, sygefravær, forråelse, vold/trusler/chikane
- Ungdoms- og elevarbejde

Sektorformand

Foto af Torben Klitmøller Hollmann

Torben Klitmøller Hollmann

Telefon: 46 97 24 43
Mobil: 23 26 75 79
Email:
Billede: Hent billede

Social-Sundhed

- Rekruttering
- Strategisk/politisk OK Team
- OK/ forhandlingsfællesskabet

Sektorformand

Foto af Kim Henriksen

Kim Henriksen

Mobil: 31 62 32 33
Email:
Billede: Hent billede

Pædagogisk

- Rekruttering

- Strategisk/Politisk OK Team
- OK/ forhandlingsfællesskabet

Sektorformand

Foto af Pia Heidi Nielsen

Pia Heidi Nielsen

Mobil: 20 14 93 86
Email:
Billede: Hent billede

Kost-Service

- Rekruttering
- Strategisk/Politisk OK Team
- OK/ forhandlingsfællesskabet
- Ligestilling og mangfoldighed

Sektorformand

Foto af Reiner Burgwald

Reiner Burgwald

Telefon: 46 97 23 04
Mobil: 20 48 49 67
Email:
Billede: Hent billede

Teknik-Service

- Rekruttering
- Strategisk/Politisk OK Team
- OK/ forhandlingsfællesskabet
- PenSam
- Klimadagsordenen

Sektornæstformand

Foto af Vinni Jakobsen

Vinni Jakobsen

Telefon: 46 97 33 58
Mobil: 21 68 44 34
Email:
Billede: Hent billede

Social-Sundhed

- Uddannelse og efteruddannelse

Sektornæstformand

Foto af Joan Lindskov

Joan Lindskov

Telefon: 46 97 23 54
Mobil: 20 16 87 69
Email:
Billede: Hent billede

Pædagogisk

- Ledelse og styring
- Arbejdsfællesskab
- Lederarbejdet
- International Børnesolidaritet

Sektornæstformand

Foto af Berit Jakobsen

Berit Jakobsen

Telefon: 46 97 23 01
Mobil: 40 22 85 22
Email:
Billede: Hent billede

Kost-Service

- Seniorarbejdet

Sektornæstformand

Foto af Thomas Brücker

Thomas Brücker

Mobil: 29 93 24 04
Billede: Hent billede

Teknik-Service

- Konkurrence- udsættelse og udlicitering

Faglig chef

Foto af Per Lange

Per Lange

Telefon: 46 97 25 99
Mobil: 40 45 38 99
Email:
Billede: Hent billede

- Dokumentations- og analysearbejde
- Velfærd og udviklingen i den offentlige sektor

Forhandlingschef

Foto af Jakob Bang

Jakob Bang

Telefon: 46 97 24 90
Mobil: 26 72 31 03
Email:
Billede: Hent billede

- Generelle forhandlinger, arbejdsretslige spørgsmål, grænsesager mv.
- Sekretariatsarbejdet i Forhandlingsfællesskabet.

A-kassechef

Foto af Brian Rosendal Nielsen

Brian Rosendal Nielsen

Telefon: 46 97 25 21
Mobil: 20 49 21 67
Email:
Billede: Hent billede

- Administrativ ledelse af A-kassen

Presse- og informationschef

Foto af Klaus Lange

Klaus Lange

Telefon: 46 97 23 21
Mobil: 31 61 27 87
Email:

- Presse- og informationsarbejde