Få en udtalelse fra FOA

Her kan pressen kontakte de politisk og administrativt ansvarlige inden for følgende områder:

Forbundsformand

Foto af Mona Striib

Mona Striib

Telefon: 46 97 23 12
Mobil: 23 41 41 98
Email:
Billede: Hent billede

Overenskomster og aftaler. Internationalt arbejde og EU-aktiviteter. PenSam. LO. Velfærdspolitik og offentlig sektor. Arbejdspladsrepræsen-tanter. Organisations-lederuddannelse. Klageinstans. A-kassen.

Næstformand

Foto af Thomas Enghausen

Thomas Enghausen

Telefon: 46 97 22 48
Mobil: 30 71 75 97
Email:
Billede: Hent billede

Velfærdsøkonomi, herunder skatte- og fordelingspolitik. Profit på velfærd. Konkurrenceudsættelse. Private overenskomster. Aktivisme og demokratiudvikling. Virkelighedens Velfærd/Danmark for Velfærd.

Forbundssekretær

Foto af Helena Mikkelsen

Helena Mikkelsen

Telefon: 46 97 23 05
Mobil: 31 35 17 04
Email:
Billede: Hent billede

Personaleindflydelse og personalepolitik. Kommunal/regional økonomi og budgetarbejde. Medbestemmelse. FOAs faglige servicestrategi. Medlemsorganisering. Værditilbud og markedsføring.

Forbundssekretær

Foto af Jens Nielsen

Jens Nielsen

Telefon: 46 97 23 07
Mobil: 31 40 01 39
Email:
Billede: Hent billede

Arbejdsmiljø. Arbejdsskader. Sundhed ift arbejdsmiljø og arbejdsplads. Socialpolitik.

Sektorformand

Foto af Torben Klitmøller Hollmann

Torben Klitmøller Hollmann

Telefon: 46 97 24 43
Mobil: 23 26 75 79
Email:
Billede: Hent billede

Social- og sundhedsområdet.

Sektorformand

Foto af Mogens Bech Madsen

Mogens Bech Madsen

Telefon: 46 97 23 47
Mobil: 40 20 51 85
Email:
Billede: Hent billede

Pædagogisk område. Profit på velfærd.

Sektorformand

Foto af Pia Heidi Nielsen

Pia Heidi Nielsen

Mobil: 20 14 93 86
Email:
Billede: Hent billede

Kost- og serviceområde. Au pair.

Sektorformand

Foto af Reiner Burgwald

Reiner Burgwald

Telefon: 46 97 23 04
Mobil: 20 48 49 67
Email:
Billede: Hent billede

Teknik- og serviceområde.

Sektornæstformand

Foto af Vinni Jakobsen

Vinni Jakobsen

Telefon: 46 97 33 58
Mobil: 21 68 44 34
Email:
Billede: Hent billede

Social-Sundheds området. Ungdomsarbejdet og elevarbejdet.

Sektornæstformand

Foto af Joan Lindskov

Joan Lindskov

Telefon: 46 97 23 54
Mobil: 20 16 87 69
Email:
Billede: Hent billede

Pædagogisk område. Lederområdet.

Sektornæstformand

Foto af Berit Jakobsen

Berit Jakobsen

Telefon: 46 97 23 01
Mobil: 40 22 85 22
Email:
Billede: Hent billede

Kost- og serviceområdet. Seniorpolitik og faglige seniorer.

Sektornæstformand

Foto af Jan Nonboe

Jan Nonboe

Telefon: 46 97 23 02
Mobil: 22 44 88 33
Email:
Billede: Hent billede

Teknik- og serviceområdet. Lokalløn.

Faglig chef

Foto af Per Lange

Per Lange

Telefon: 46 97 25 99
Mobil: 40 45 38 99
Email:

Dokumentations- og analysearbejde. Velfærd og udviklingen i den offentlige sektor.

Forhandlingschef

Foto af Jakob Bang

Jakob Bang

Telefon: 46 97 24 90
Mobil: 26 72 31 03
Email:

Generelle forhandlinger, arbejdsretslige spørgsmål, grænsesager mv.
Sekretariatsarbejdet i Forhandlingsfællesskabet.

A-kassechef

Foto af Brian Rosendal Nielsen

Brian Rosendal Nielsen

Telefon: 46 97 25 21
Mobil: 20 49 21 67
Email:

Administrativ ledelse af A-kassen

Økonomi/personalechef

Foto af Henning Brok

Henning Brok

Telefon: 46 97 24 74
Mobil: 26 72 31 51
Email:
Billede: Hent billede

Personale- og økonomisekretariatet

Pressechef

Foto af Jens-Jørgen Krogh

Jens-Jørgen Krogh

Telefon: 46 97 23 21
Mobil: 23 41 01 73
Email:
Billede: Hent billede

Presse- og informationsarbejde