Nyt webinar om ny overenskomst for dagplejere

Mandag aften havde mange dagplejere planlagt at deltage i et webinar om den nye overenskomst. Interessen for mødet var stor og desværre blev mødet ramt af store tekniske udfordringer.

De tekniske problemer ved mandagens webinar for dagplejere om deres nye overenskomst betød bl.a., at mange ikke kunne logge på fra starten, og mange oplevede desværre at blive logget af undervejs.

Det var på ingen måder tilfredsstillende, siger sektorformand Kim Henriksen, der inviterer til et nyt møde i næste uge. 

”Jeg er oprigtigt ked af, at mange gik glip af gennemgangen og dialogen. Derfor vil jeg gerne undskylde over for alle jer, der havde sat aftenen af til arrangementet, og måske endda havde samlet jer med dagplejekolleger,” siger Kim Henriksen. 

”Alle skal have muligheden for at få gennemgået den nye overenskomst og for at få svar på deres spørgsmål. Derfor vil jeg gerne invitere til et nyt møde, hvor jeg vil opfordre de, der ikke fik muligheden i mandags, til at være med.”

Mødes flyttes nu over på en anden og mere stabil platform, så alle kan være med og så vi kan gennemføre mødet, uden at nogen får kappet forbindelsen undervejs.

Det bliver onsdag den 20. marts klokken 18:30-21:00, og vi skifter platform til Zoom, så teknikken spiller. På dagen kan man tilgå mødet fra FOAs OK24-side.