Pressemeddelelse

Arbejdet presser offentligt ansatte på psyken

Problemer med det psykiske arbejdsmiljø er særligt udbredt på offentlige arbejdspladser, viser omfattende undersøgelse blandt arbejdsmiljørepræsentanter.

Følelserne og ikke mindst psyken bliver udfordret, når offentligt ansatte er på arbejde. I hvert fald er der flere problemer med det psykiske arbejdsmiljø i den offentlige sektor end i den private. Samtidigt fylder psykiske arbejdsmiljøproblemer mere end fysiske inden for det offentlige. Det viser en undersøgelse blandt arbejdsmiljørepræsentanter fra 14 LO-forbund, herunder godt 1.200 fra FOA.

Af FOAs arbejdsmiljørepræsentanter er det således næsten hver tredje, der ”altid” eller ”ofte” har problemer med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det samme gælder kun omtrent hver femte i den samlede LO-undersøgelse. Og når det omvendt handler om fysisk arbejdsmiljø, oplever kun hver sjette af FOAs arbejdsmiljørepræsentanter det som et hyppigt problem, hvilket er nogenlunde på niveau med de øvrige LO-forbunds arbejdsmiljørepræsentanter.

Forbundssekretær i FOA, Jens Nielsen, er ikke overrasket over, at det psykiske arbejdsmiljø er en særlig udfordring for FOAs medlemmer, da mange er i tæt kontakt med borgere, der er plejetrængende, demente eller psykisk sårbare.

”Men det er lige så vigtigt at sikre et sundt psykisk som fysisk arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser desværre, at den opgave stadig ikke bliver taget alvorligt nok i ledelseslaget på arbejdspladserne. Det må og skal vi have ændret. Både af hensyn til den enkelte ansatte, men også af hensyn til de borgere, de hver dag plejer, støtter eller yder en service,” siger han.

Næsten hver fjerde arbejdsmiljørepræsentant fra FOA peger på høje følelsesmæssige krav som et psykisk arbejdsmiljøproblem. Det samme gør sig kun gældende for godt hver 10. arbejdsmiljørepræsentant i den brede undersøgelse fra LO.

Også vold og traumatiske hændelser fylder en del mere for FOAs arbejdsmiljørepræsentanter. Det udpeger 15 procent som et problem, som de altid eller ofte har på arbejdspladsen, mens det samme kun gælder 7 procent af LO’s arbejdsmiljørepræsentanter generelt. Fra FOA peger flere end gennemsnittet også på en stor arbejdsmængde og tidspres som et problem. Det samme gælder skiftearbejde, forskudte arbejdstider samt mobning og seksuel chikane.

At det kan virke mere håndgribeligt og overskueligt at finde løsninger på fysiske arbejdsmiljøproblemer end psykiske må ikke blive en sovepude, påpeger Jens Nielsen.

”Det er ikke et figenblad, vi kan blive ved med at gemme os bag. Derfor er det afgørende, at der i arbejdsmiljøloven indarbejdes en bekendtgørelse om arbejdsgiverens forpligtelse til at sikre det psykiske arbejdsmiljø,” påpeger Jens Nielsen.

Sammen med lønmodtagernes nye hovedorganisation, FH, vil FOA næste år sætte fornyet fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige rolle på arbejdspladserne. Således er 2019 udnævnt til at være arbejdsmiljørepræsentantåret AMR 19, og sættes i gang på en konference den 8. januar i Odense med deltagelse af omtrent 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af forbund og sektorer. 

Læs FOAs egne tal her


Kontakt

Forbundssekretær Jens Nielsen, telefon: 31 40 01 39

Hent billede i høj opløsning