Sygdom

Kend dine muligheder, hvis du rammes af sygdom

Sygdom kan ramme alle. Og sygdom kan have mange forskellige former. Men det betyder ikke nødvendigvis farvel til arbejdslivet. Mange arbejdspladser ønsker at fastholde og hjælpe medarbejdere med at komme tilbage til jobbet efter sygdom.

Hvis du bliver syg

Som medlem af FOA er der masser af hjælp at hente både fra din arbejdsplads, din tillidsrepræsentant, din lokale FOA-afdeling og din pensionsordning:

 • Hvis du er sygemeldt, har du måske ret til sygedagpenge – se nærmere på www.sygeguide.dk
 • Træk på hjælp og rådgivning fra din tillidsrepræsentant
 • Sygesamtaler med arbejdspladsen kan hjælpe dig med at komme tilbage til jobbet.
 • Dine arbejdsopgaver kan blive ændret, du kan fx. blive omskolet.
 • Er du ramt af det, der betegnes som kritisk sygdom, kan du muligvis få udbetalt et engangsbeløb fra din pension. Læs mere om kritisk sygdom hos Brancheforeningen forsikring og pension.
 • Har brug for mere rådgivning under dit sygefravær, så kontakt din lokale FOA-afdeling.

Du er ikke pligtig til at oplyse sin arbejdsplads om, hvilken sygdom du lider af.

Du har flere muligheder for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet:

 • Det sociale kapitel har til formål at fastholde ansatte, selv om arbejdsevnen er varigt nedsat. Det kan ske ved, at dine arbejdsopgaver bliver ændret, at du bliver omplaceret, omskolet osv. Derudover skal arbejdspladsen sørge for et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • Mange arbejdspladser afholder sygesamtaler. Under sygesamtalen vil du blive spurgt om din mulighed for at vende tilbage til arbejdet f.eks. ved en delvis raskmelding.
 • Du kan opsiges, mens du er syg, men muligheden for arbejdsfastholdelse skal afprøves.

Sygedagpenge

Du har ret til løn under sygdom, når du er ansat med overenskomst. Hvis du er sygemeldt i lang tid og du afskediges, vil du have ret til sygedagpenge. Du kan som hovedregel få sygedagpenge i 22 uger regnet fra første sygedag. Men der er mulighed for forlængelse.

Perioden med sygedagpengene kan forlænges, hvis

- du venter på revalidering
- din arbejdsskadesag ikke er afsluttet
- din arbejdsevne skal afklares
- du venter på lægebehandling, der vil gøre dig rask
- der er søgt førtidspension
- du lider af en livstruende sygdom

Læs også: Særlige regler for sygedagpenge, hvis du er vikar 

Læs også: Det er forkert at stoppe sygedagpenge med tilbagevirkende kraft

Jobafklaringsforløb

Hvis dine sygedagpenge ikke kan forlænges, og du stadig er syg, får du et jobafklaringsforløb.  Forløbet skal tilpasses netop dine behov og forudsætninger. Det er en sagsbehandler i jobcentret, der aftaler forløbet med dig.

I forløbet har du ret til ressourceforløbsydelse, som er på 60 % af dagpengemaksimum for ikke-forsørgere og 80 % for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af formue og ægtefælle eller samlevers indtægt. Ydelsen er uden tidsbegrænsning, men den stopper, når du bliver rask.

 • Når du er sygemeldt skal en sagsbehandler i Jobcentret holde kontakt med dig og løbende følge din sag op, så du hurtigst muligt kan blive rask igen og komme tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Du kan hente hjælp fra din tillidsrepræsentant og din lokale FOA-afdeling, der kan støtte dig under dit sygefravær og rådgive dig, hvis du ikke får den nødvendige hjælp fra arbejdspladsen eller Jobcentret.
 • Vil du læse mere kan du rekvirere pjecen "Hold fast i jobbet" i din lokale afdeling eller downloade den som pdf. 

Download pjecen "Hold fast i jobbet"

Få hjælp af FOA

Du kan søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp