August 2002


Lederen
Vi er ikke pampere
Svindel og pamperi i forbund og fagforeninger. Overskrifter som jævnligt får spalteplads i medierne og i den seneste tid med forbundet SID som aktør. Svindel er en alvorlig sag, hvor det er politiet og anklagemyndigheden, der må tage stilling til om, der er fortaget strafbare handlinger.
Pamperi er en mere følelsesladet debat om moral og etik om de fagforeningsvalgtes forvaltning af medlemmernes penge.

Flyveklare kommunale vikarer
Din indsats gør en forskel……
Sådan indledes stillingsopslaget til vikarkorpset i Københavns Kommune.
Alt er klappet og klart, nu mangler bare det personale, der skal rykke ud og dække vikarbehovet i kommunen, og de skal være et modspil til de private bureauer

Køkkenkvinderne på Havneskolen
Et kuld kvinder på omkring de 50 år, er det første hold på Havneskolens køkkenassistent uddannelse. De har været arbejdsløse og sygemeldte, men nu er de i gang, og de har været i deres første praktik på det rigtige arbejdsmarked, da infoa besøger dem på Havneskolen.
Kvinderne er både trætte, glade og overrasket

Midt i et brancheskift
I Magistrenes Hus i København står Anne Bjerregaard i kantinen og snitter gulerødder, og skærer agurkestave til husets ansatte og gæster. Hun er i sin første praktik på vej i sin uddannelse til køkkenassistent. Skiftet fra arbejdsløs sygehjælper til den nye uddannelse gjorde hun sidste år.

Tættere på medlemmerne
Medierne kaldte Dennis Kristensen medlemmernes mand, da han blev valgt til formand for FOA 16. maj i år. Sådan har han vist aldrig sagt det selv, men det ligger ham stærkt på sinde at få beslutningerne ud til medlemmerne og udvikle demokratiet i højere grad end i dag.
- Der ligger en kæmpe udfordring i at bringe os tættere på medlemmerne, siger Dennis Kristensen i dette interview, hvor han også gør sig tanker om forhandlingsfællesskabets fremtid i KTO. Han anklager regering og kommuner for at presse overenskomstaftalerne med deres økonomiaftale.

"Drømmen om de 800 elever"
Ideelt set har Social- og Sundhedsskolen i Fensmarksgade på Nørrebro plads til over 1200 elever, men kun 400 begynder på en uddannelse til social- og sundhedshjælper eller på assistentuddannelsen i Københavns Kommune. En tværgående politisk tænketank skal finde på både ideer og penge til initiativer, der kan vende udviklingen.

Noget helt naturligt
Mangel på arbejdskraft og rekrutteringsproblemer. Det er Lyngby -Tårbæks konservative borgmesters forklaring på, at politikerne i enighed indførte voksen elevløn til alle elever over 25 år. Ikke kun i social- og sundhedssektoren, også i kommunens administration har man elever med voksen elevløn.

Fra ord til handling
Kgs. Enghave hjemmepleje snakker de ikke kun om integration og rekruttering, de gør noget ved det.
Arbejdspladsen skal være endnu mere mangfoldig end den er i dag, og i løbet af sommeren får 6 ansøgere lov at prøve jobbet i tre måneder. Hjemmeplejen er en del af et EU projekt, hvis mål er at rekruttere etniske minoriteter til hjemmeplejen.

Mere kulør på arbejdspladserne
Integration af flygtninge og indvandrere på de danske arbejdspladser forudsætter en bevidst fokusering fra ledelsens side, ellers sker der ikke noget.
Sådan lød det på en konference arrangeret Københavns Kommune Koordinationsudvalg i juni måned i år.