$name

 "Drømmen om de 800 elever"

 
Ideelt set har Social- og Sundhedsskolen i Fensmarksgade på Nørrebro plads til over 1200 elever, men kun 400 begynder på en uddannelse til social- og sundhedshjælper eller på assistentuddannelsen i Københavns Kommune. En tværgående politisk tænketank skal finde på både ideer og penge til initiativer, der kan vende udviklingen.
 
Af Hanne Bros og Merete Astrup
 
Tre borgmestre på Københavns Rådhus mødtes den sidste dag før skolesommerferien. En radikal, en SF'er og en borgmester fra Enhedslisten skulle se på, om de kunne blive enige om en offensiv til at skaffe flere elever til social- og sundhedsskolen i København.
 
Væsentligt instrument  
54 elever kan i år tage hjælperuddannelsen på social- og sundhedsskolen med voksen elevløn. Hvis de vel og mærke er over 25 år, bor i kommunen og har 4-5 års relevant erhvervserfaring.

Og hvis de vel og mærke overhovedet har opdaget, at ordningen nu også findes i hovedstaden - for der er ikke blevet reklameret med den.

Det er ikke nødvendigt. Uden reklame er der flere ansøgere til voksen elevløn end der er penge til, lyder argumentet fra skoleleder på Fensmarksgade Inger Margrethe Andersen. 

- For at få fat i de voksne ansøgere, er voksen elevlønnen nok et væsentligt instrument, siger den politisk ansvarlige borgmester på uddannelsesområdet i København, Per Bregengaard, der gerne så 10 millioner afsat til voksen elevløn.

Men det tør han ikke love, for der er budgetforhandlinger i gang på Rådhuset, skattestop i Folketinget og en forhandlingsaftale med Finansministeriet om at Københavns Kommune næste år skal sænke skatten med 0,1 procentpoint.

Uddannelsesborgmester Per Bregengaard er valgt for Enhedslisten. Han byder infoas udsendte på kaffe, mens vi taler om effekten af voksen elevløn. En løn, der er næsten dobbelt så høj som den gængse elevløn på skolen, og borgmesteren gør naturligvis opmærksom på, at hans parti var med til at sikre de nuværende 2,5 millioner kroner, der i år er afsat til formålet.

I øvrigt efter et behørigt stykke "lobbyarbejde" fra fagforeningens side.    
- Vi var med til at sikre 5 millioner til området sidste år. Halvdelen skulle gå til voksen elevløn, og den anden halvdel til fastholdelse af personalet, forklarer Per Bregengaard
 
Flere instrumenter
I løbet af en lille times tid får vi snakket en del om "instrumenter".
- Hvad skal politikerne gøre for til få flere til at tage en uddannelse på Social- og sundhedsskolen ?
Per Bregengaard mener, der er flere strenge at spille på:

- Selv om voksne kvinder er en central målgruppe, skal vi ikke glemme de unge. Tilbuddet skal være så differentieret, at der både er udfordringer for den bogligt svage unge og for de unge med en studentereksamen.
 
På den ene side skal vi sikre, at ansøgere, der på den ene eller anden måde har svært ved bøgerne, får mulighed for at tage en uddannelse.

På den anden side skal vi fortælle de bogligt stærke elever, at Social- og sundhedsskolen ikke er en blindgyde, men et sted man kan uddanne sig videre fra.

Frafaldet på uddannelsen er også et problem, fordi eleverne indgår i normeringerne på praktikstedet. Borgmesteren så gerne, at der blev ansat uddannelseskoordinatorer, og at praktikvejlederne blev styrket, for at undgå at eleverne falder af undervejs.

- Frafaldet er et stort problem, og ender budgettet for næste år med, at jeg får en pulje på 10 millioner i alt til det her område - ja, så tror jeg ikke, at jeg vil prioritere, at alle pengene skulle gå til voksen elevløn.

Måske skulle vi bruge pengene på at få eleverne helt eller delvist ud af normeringerne, siger Per Bregengaard, der straks beklager, at han sådan skal vælge mellem pest eller kolera.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget forsøgte inden sommerferien at evaluere det første halve år med voksen elevløn.

- Det har i evalueringen ikke været muligt at foretage en reel vurdering af virkningerne af voksen elevlønnen, mener Per Bregengaard.

- Vi ved ikke præcist, om flere har søgt ind på uddannelsen og er blevet der på grund af voksen elevlønnen. Men vi kan se, at 34 af de 41 elever der fik voksen elevløn fortsat er under uddannelse.
34 elever fra januarholdet går altså stadig på uddannelsen. Derfor  blev der plads til, at 20 mere kunne få voksen elevløn i år, da pladserne på augustholdet skulle fordeles.
 
Over kommunegrænser
Selv om den røde borgmester kunne lege julemand og skaffe social- og sundhedsskolen fuldt hus, tror han alligevel ikke på, at der går 800 københavnere rundt med en uforløst drøm om at arbejde i social- og sundhedssektoren.

Inden for de seneste par år har en del omegnskommuner indført voksen elevløn og praler med både en fordobling og en tredobling af antal ansøgere.

- Jeg vil nu stille spørgsmålstegn ved, om Gladsaxe Kommune ville kunne tredoble ansøgertallet, hvis også Københavns Kommune indførte generel voksen elevløn for alle ansøgere over 25 år, siger han.

Muligvis har Per Bregengaard ret, ifølge infoas oplysninger fra skolen i Fensmarksgade er der elever der vælger at søge skolerne i Københavns Amt i stedet for Københavns, når de hører at de ikke kan få voksen elevløn.