$name

Noget helt naturligt

 
Mangel på arbejdskraft og rekrutteringsproblemer. Det er Lyngby -Tårbæks konservative borgmesters forklaring på, at politikerne i enighed indførte voksen elevløn til alle elever over 25 år. Ikke kun i social- og sundhedssektoren, også i kommunens administration har man elever med voksen elevløn.
 
Af Merete Astrup
 
I Lyngby-Taarbæk Kommune indførte politikerne voksen elevløn i 2000, da det blev muligt, til alle elever over 25 år, der søgte på social- og sundhedsskolen. I alt arbejder for tiden 90 elever i social- og sundhedssektoren, og de 72 elever få voksen elevløn. En løn som er klækkelig højere end den almindelige elevløn.

Borgmester Rolf Aagaard Svendsen vil meget gerne fortælle om, hvorfor kommunen betaler voksen elevløn. Og samtidig har han en attitude, der ligesom undrer sig over, hvorfor det er så interessant en historie. - Altså det er da nærmest naturligt, at man giver voksen elevløn, når man vil have elever til skolerne og kvalificeret personale til ældresektoren.

- Vi havde rekrutteringsproblemer, og vi havde de små ungdomsårgange foran os, så vi måtte gøre noget. Vi skævede over til nogle nabokommuner, som var begyndt at betale voksen elevløn. De havde ikke tilsvarende problemer med rekruttering, så vi blev hurtigt enige om, at vi ville prøve, fortæller Rolf Aagaard Svendsen.
 
Elevpenge
I starten havde de i kommunen en tilskudspulje. Da den var opbrugt, fandt de pengene på elevbudgetterne.

- Fordi vi ikke kunne rekruttere elever nok, havde vi penge på elevbudgettet, og dem brugte vi til voksen elevløn. Efterhånden som eleverne kom, blev elevbudgettet også opbrugt, så nu 
afsætter vi penge på budgettet hvert år til voksen elevløn til alle over 25 år, siger borgmesteren, og han er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er en god investering.

Han siger det helt klart:
- På social- og sundhedsområdet er det afgørende, at vi har voksen elevløn, ellers kan vi ikke rekruttere til området. 
 
Et godt mix
- Vi vil gerne have de elever, der er lidt ældre. De kommer med nogle erfaringer, der er god brug for i ældreplejen, og de kan dele ud af deres erfaringer til de unge elever. Vi vil helst have en blanding af unge og lidt ældre elever, siger Rolf Aargaard Svendsen.

Han fremhæver også stabilitet hos de ældre elever. Barselsorlov og børns sygedage fylder ikke så meget som hos de unge, der etablerer sig.

De voksne elever, der søger uddannelsen er hjemmehjælpere, der har arbejdet i området i nogle år, og der komme ansøgere udefra, som gerne vil have social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Voksen elevløn er ifølge borgmesteren også en naturlig del af det rummelige arbejdsmarked, som de arbejder med i kommunen.
 
På spørgsmålet om eleverne bliver i kommunen efter endt uddannelse, siger borgmester Rolf Aagaard Svendsen, at han ingen oversigt har. 

Men han er ikke bekymret over, hvis nogle af dem smutter over i nabokommunerne, selvom det er Lyngby - Tårbæk, der har lemmet skillingerne.

- Vi får sikkert også noget personale fra nabokommunerne, som de har betalt voksen elevløn til, smiler han.

Borgmester Rolf Aagaard Svendsen, så også gerne at Københavns Amt indførte voksen elevløn for social- og sundhedsassistenterne, så ville der komme flere af dem, tror han.
De mangler.
 
Gamle ældre
I Lyngby -Tårbæk Kommune bor mange ældre mennesker. Borgmesteren mener godt nok, at det så småt er ved at vende. Kommunen blev udbygget i 40-50´erne. 
  
- Vi topper lige nu. Men de ældre der bor her, er blevet meget ældre. Vores andel af 80-85 årige stiger i de kommende år.

Mange af vores ældre er mennesker, der har kunnet klare sig selv op i en høj alder. Men nu kræver de mere pleje, så der skal noget personale til, siger borgmesteren.
I Lyngby -Tårbæk vil de gerne have et både kvalificeret og holdbart personale.

- Voksen elevløn er både en nødvendighed og et socialt ansvar, mener borgmester Rolf Aagaard Svendsen.