$name

Mere kulør på arbejdspladserne 


 
Integration af flygtninge og indvandrere på de danske arbejdspladser forudsætter en bevidst fokusering fra ledelsens side, ellers sker der ikke noget.
Sådan lød det på en konference arrangeret Københavns Kommune Koordinationsudvalg i juni måned i år.
 
Af Merete Astrup
 
2000 langtidsledige skal i arbejde i København. Kommunen underskrev i juni måned en aftale med LO, FTF og DA om at skaffe ordinær beskæftigelse til langtidsledige københavnere både i den private og den offentlige sektor.

Under overskriften "den mangfoldige arbejdsplads " vil aftale parterne styrke og udvikle samarbejdsformer og skabe fælles initiativer, der kan få flere i arbejde. Parterne forpligter sig til at skaffe 2000 flere jobs til langvarigt ledige i løbet af næste år.

På en konference i forlængelse af underskrivelsen af aftalen, oplyste Familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF), at godt 28.000 personer er på kontanthjælp, og at hver tredje af dem har en anden etnisk baggrund end dansk.

En af mangfoldighederne er derfor at sætte mere kulør på hjemmeplejen, som de har gjort det i Kgs. Enghave hjemmepleje. En målrettet rekruttering af medarbejdere fra etniske minoritetsgruppe, som man i forvejen har stor succes med i hjemmeplejen.

(Læs om Kgs. Enghave andet sted i dette blad)
I følge Bo Asmus Kjeldgaard skal samarbejdsaftalen resultere i flere rollemodeller som Kg. Enghave hjemmepleje.
 
Mr.
På konferencen var repræsentanter fra det offentlige arbejdsmarked, det private arbejdsmarked, og socialforskningsinstituttet.

det var blandt andet direktør i busselskabet Arriva, Johnny Hansen, der meldte ud om ledelses ansvar. Arriva har praktisk erfaringer med at skabe og håndtere en arbejdsplads med en multikulturel sammensætning.

Direktør i Socialforskningsinstituttet sagde blandt andet at det er nødvendigt frem over at tælle flygtninge og indvandrere med i arbejdsstyrken.  den er allerede faldende, og med de kommende store årgange af pensionister bliver det nødvendigt at alle der er i stand til det er med til at få resten af samfundet til at køre.

Konferencen var startskuddet til det arbejde, der nu skal følge, for at opfylde den aftale som parterne nu har indgået.

Ud af de 2000 arbejdspladser som de har forpligtet sig til at skaffe indenfor det privat e og det offentlige, er målet af de 40 pct. ender i en almindelig ansættelse.