$name

Fra ord til handling

 
I Kgs. Enghave hjemmepleje snakker de ikke kun om integration og rekruttering, de gør noget ved det.
Arbejdspladsen skal være endnu mere mangfoldig end den er i dag, og i løbet af sommeren får 6 ansøgere lov at prøve jobbet i tre måneder. Hjemmeplejen er en del af et EU projekt, hvis mål er at rekruttere etniske minoriteter til hjemmeplejen.

Af Merete Astrup
 
I Kgs. Enghave hjemmepleje har de ingen akutte problemer med at skaffe medarbejdere, men det vil de efter al sandsynlighed få om nogle år, når mange medarbejdere går på pension.
Så de lavede en plan i hjemmeplejen.

De ville rekruttere kommende medarbejdere blandt etniske minoriteter.
I forvejen kommer godt 10 pct. af hjemmeplejens 130 medarbejdere med en ikke dansk baggrund, men mangfoldigheden skal være endnu større.

- Vi har generelt set kun gode erfaringer med vores medarbejdere med anden etnisk baggrund.
Vores erfaring er, at de har gode kompetencer til omsorgsarbejde. Det falder dem naturligt, fordi de er vant til at tage sig af gamle mennesker. De behandler dem med respekt, siger Karen Sonne, leder af hjemmeplejen.

Der ud over er jobbet i hjemmeplejen velegnet til flygtninge og indvandrere, der først som voksne er klar til at starte en uddannelse, fordi uddannelsen er kort. Og Københavns Kommunes ønske om at have en mere etnisk sammensat arbejdsstyrke, kan derfor med held afprøves på hjemmehjælpsområdet, mener de i hjemmeplejen i Kgs. Enghave.

I fællesskab med integrationskonsulent Mette Nielsen Duekilde tog
de tråden op og formulerede et EU projekt.

- Vores projekt indeholder faktisk flere ting udover det etniske. Vi har rummeligheden, vi har mangfoldigheden og vi vil gerne give omsorgsområdet og jobbet et andet image, end det har. Vi vil fortælle de gode historier, siger Karen Sonne.

Og det gør de så, når et lille team tager rundt og holder oplæg for indvandrere på sprogskolerne og de ledige i jobhuset og målet er at besøge folkeskolerne også. 
 
Rør ved mig
Rollemodellen er en vigtig del af projektet. Derfor er det medarbejdere fra hjemmeplejen, der stiller op, og derfor er Fatima Chehabi med. Hun er social- og sundhedshjælper og har arbejdet i Kgs. Enghave i tre år.

"Den direkte kontakt med en hjemmehjælper med etnisk minoritetsbaggrund vil kunne give et konkret billede af jobbet og skabe motivation til at selv at søge," hedder det i projektbeskrivelsen.
Og det har vist sig at holde stik.

I foråret har Fatima Chehabi holdt oplæg på sprogskoler, og i det lokale jobhus i Kgs. Enghave. Sammen med Tina Hansen, teamleder for aftenplejen og tillidsrepræsentant Helle Arvidsen har hun fortalt om jobbet i hjemmeplejen. 

- Jeg fortæller om de glæder jeg får i mit arbejde, og dem får jeg mange af. På sprogskolerne får jeg nogle spørgsmål om racisme, og jeg får spørgsmål til mit tørklæde. Jeg svarer på spørgsmålene med oplevelser fra min egen hverdag. Jeg fortæller om, hvordan jeg møder de ældre og hvordan de møder mig. Det bliver håndgribeligt at forstå, og det virker, siger Fatima Chehabi.

- Hvilke spørgsmål får I ellers?
- Vi får mange spørgsmål om løn, men også om selve opgaverne, som f.eks. hvordan det er, at skifte ble på ældre. Vi får også spørgsmål om jobbet er for mænd, fortæller Helle Arvidsen. 

- Det fine er, at vi kan tilbyde en tre måneders prøvetid, så mulige kommende hjemmehjælpere kan få en smagsprøve på jobbet inden, de beslutter sig. I projektet er der plads til 6 prøveansættelser, og de bliver besat i løbet af sommeren som ferieafløsere, siger Tina Hansen, der har modtaget 11 ansøgninger.

I tre måneder arbejder de måske vordende social- og sundhedshjælpere og får den overenskomstmæssige mindsteløn for ufaglærte.

- I de tre måneder tager vi hånd om dem og hjælper og motiverer dem til at søge ind på social- og sundhedsskolen, siger Karen Sonne, som er stolt af, at medarbejderne i hjemmeplejen vil det her projekt.

Ikke nok med at hjemmeplejen får ros fra lærerne på sprogskolerne. De bliver også opfordret til at komme på kommende hold.
 
Bydelskontakter
Ideen til projektet er ikke faldet lige ned fra himlen.
Helle Arvidsen fortæller, at tanken har ulmet i flere år.

Anledning til gå fra ord til handling var til dels en henvendelse fra Kvarterløft i Kgs. Enghave, hvor integrationskonsulent Mette N. Duekilde sidder.

Bydelsforsøget er en anden forklaring på, at projektet kunne blive til noget.
- Bydelsforsøget åbnede mange nye veje og kontakter. Vi fik kontakt til folkeskolerne i kvarteret, og snakkede dengang så småt om, at etablere erhvervspraktik i hjemmeplejen. Vi lærte jobhuset og integrationshuset at kende osv.

Derfor har det ikke været svært for os at henvende os. Vi fik også etableret hurtigere kontakter til lokal administrationen og politikerne, som vi også fortsat bruger, forklarer Helle Arvidsen.

På den måde har bydelsforsøget været godt, og i Kgs. Enghave fortsætter samarbejdet på tværs i bydelen selvom bydelsforsøget er stoppet.

- Vi har nu aftaler med folkeskolerne om at komme ud i skolernes ældste klasser i næste skoleår, og vi er enige om, at etablere erhvervspraktik i hjemmeplejen. Men vi kunne ikke nå det i dette skoleår, fortæller Tina Hansen og Helle Arvidsen.

EU projektet som Københavns Kommune er en del af i et samarbejde mellem 7 storbyer i Europa, afsluttes i oktober 2002, hvor de deltagende kommuner skal præsentere deres erfaringer på en international konference.

- Vi håber at vores projekt bagefter vil blive videreført flere steder i Københavns Kommune, og til sidst i hele kommunen, siger Karen Sonne.