$name

Flyveklare kommunale vikarer 

 
Din indsats gør en forskel..
Sådan indledes stillingsopslaget til vikarkorpset i Københavns Kommune.
Alt er klappet og klart, nu mangler bare det personale, der skal rykke ud og dække vikarbehovet i kommunen, og de skal være et modspil til de private bureauer.
 
 
Af Merete Astrup
 
Overenskomsten mellem FOA- Social -og Sundhedsafdelingen og Københavns Kommune er underskrevet, og med i ansættelsesudvalget er Vibeke Jensen, næstformand i CSU, og suppleant Maureen Mc.Carthy.

- Det er jo et gammelt ønske fra fagforeningen, der er blevet opfyldt her. Vi har fået de krav til løn- og ansættelsesforhold med, som vi ville have, siger faglig sekretær i fagforeningen Anne-Lise Nielsen.

Hun glæder sig til at vikarkorpset kommer rigtigt i gang, og hun håber at mange vil søge de stillinger, der er slået op, blandt andet her i bladet.

Hun lægger ikke skjul på, at håber at mange af de faglærte medarbejdere, der i dag arbejder for de private bureauer, vil søge ansættelse i det kommunale vikarkorps.

- Vi skal jo ikke tømme vores arbejdspladser for fast personale.
Til forskel for de private vikarbureauer garanterer det kommunale, at der kun bruges faglært personale.

Og så er ideen med det kommunale korps jo også, at pengene bliver indenfor systemet. Om vi får alle 176 millioner tilbage i kommunekassen er måske tvivlsomt, men man har da lov at stræbe. Vi skal ikke i hvert fald ikke tjene penge, som de private, siger Anne - Lise Nielsen.

Vikarkorpset starter i første omgang på Indre Nørrebro og dækker både hjemmeplejen og plejehjem. Meningen er korpset skal dække hele byen på et senere tidspunkt. (læs sidste nummer af infoa -  red)
 
Fastansættelse
Vikarerne bliver ansat på et fast timetal, og får fast aftalt løn uanset hvor mange timers arbejde, der er i løbet af en periode. 

- De ansatte vikarer får de samme rettigheder i forhold til ferie, pension osv, som de ansatte i faste stillinger. Det er en tryghed, som jeg håber, vil tiltrække nogen. De får også et fagligt miljø, samtidig med at de får den afveksling i arbejdspladser og opgaver, som er en del af attraktionen ved vikararbejde, siger Anne- Lise Nielsen.

Der er også mulighed for at arbejde fra time til time i det kommunale korps, som man kender i det private, hvis man hellere vil det. Men så er man timelønnet, og så er man ikke omfattet af overenskomstens øvrige bestemmelser som pensionsordninger, løn under ferie osv.

Divisionschef i det private vikarbureau Adecco, Stephan Lystrup, har sagt i Jyllands Posten, at han er ked at Københavns Kommune kaster sig ud konkurrence med de private i stedet for at samarbejde.
- Der er noget han helt har misforstået. 

Vi skal netop være konkurrerende så vi både kan få personale og penge tilbage i kommunen, og konkurrencen startede han jo selv, siger Anne- Lise Nielsen.