Valg af tillidsrepræsentant - sådan gør I

Det er nemt at vælge tillidsrepræsentant. Se hvordan I gør her.

Køreplan for valg af tillidsrepræsentant

Både arbejdsgiverne og PMF Fyn lægger vægt på, at der er valgte tillidsrepræsentanter på alle de arbejdspladser, hvor det er muligt. Og i følge aftalen skal du, som valgt tillidsrepræsentant, ”gøre dit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold” – samme pligt har din leder.

I TR-aftalen, som FOA har indgået i samarbejde med arbejdsgiverne, står der, at I skal være mindst fem ansatte indenfor samme faggruppe for at kunne vælge en TR. Er I ikke nok, kan der etableres et valgsamarbejde mellem flere institutioner/skoler. Hvis I vil vide mere om det, så kontakt PMF Fyn eller jeres fællestillidsrepræsentant.

Hvor ofte skal der foretages et valg?

Hvis I allerede har en tillidsrepræsentant, er det PMF Fyns holdning, at der bør foretages valg hvert andet år. Det skal der for at sikre, at tillidsrepræsentanten stadig har medlemmernes tillid. Den nuværende tillidsrepræsentant har stadig sit tillidshverv, indtil der foretages et valg, uanset om det foretages inden eller efter der er gået 2 år siden sidste valg.

Hvis der er utilfredshed med tillidsrepræsentanten, kan der naturligvis altid foretages et valg. Her er det en rigtig god ide at kontakte PMF Fyn eller jeres fællestillidsrepræsentant, for at få hjælp til at få valget gennemført.

Har I ikke en tillidsrepræsentant, men tror I har en kandidat, eller gerne vil have afprøvet om I har en kandidat, så kontakt PMF Fyn eller jeres fællestillidsrepræsentant, for at få hjælp til at få valget gennemført.

Ovenstående gælder også for en tillidsrepræsentant suppleant.

Før valget

 1. Du/I skal orientere jeres ledelse om, at I gerne vil vælge en tillidsrepræsentant samt bede om lov til at måtte afholde valg i arbejdstiden. Det kunne for eksempel være i forbindelse med et personalemøde.
 2. De pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, som tillidsrepræsentanten skal repræsentere, indkaldes til et valgmøde, hvor ledelsen ikke er med.
 3. Det sikres, at alle stemmeberettigede har mødeindkaldelsen i god tid, f.eks. 14 dage inden mødet. Med alle stemmeberettigede menes alle ansatte pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter inklusiv f.eks. ansatte på uddannelse eller barselsorlov. Det er derfor ikke nok at hænge mødeindkaldelsen op på opslagstavlen, så den skal omdeles eller sendes pr. mail.
 4. Det er muligt at gøre indsigelse mod den udmeldte dato, selvfølgelig med respekt for, at det kan være svært at finde et tidspunkt, hvor alle kan deltage.
  Dog er det vigtigt, at alle, der ønsker at stille op til en tillidspost, kan deltage på valgmødet.
 5. PMF Fyns bestyrelse har besluttet, at det skal være muligt at stille op til en tillidspost på selv valgmødet. Der kan derfor kun stemmes ved personligt fremmøde.
 6. Hvem kan stille op som tillidsrepræsentant? Det kan alle ansatte, der er organiseret i PMF Fyn. Uorganiserede kan ikke vælges.
 7. Mødeindkalderen skal sørge for, at der er stemmesedler til rådighed.
 8. Hvis du og dine kolleger har et ønske om, at der skal deltage en repræsentant fra PMF Fyn ved selve valghandlingen, tager I kontakt til PMF Fyn.
 9. Hvem kan stemme? Alle ansatte pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere kan stemme ved valget (det betyder, at kolleger, der arbejder under PMF Fyns overenskomstområde, kan deltage – fx elever).

Selve valget

 1. De, der ønsker at deltage (og har mulighed for det), mødes på det aftalte tidspunkt og sted.
 2. Den, der har indkaldt til valget, byder velkommen og fortæller om baggrunden for valget.
 3. Der vælges to stemmetællere.
 4. Dagsordenen skrives op eller deles ud, hvis den er skrevet på forhånd. På mødet er det kun nødvendigt at have valg af tillidsrepræsentant og suppleant som dagsordenspunkter.
 5. Navnene på kandidaterne til posten(erne) læses op. Hvis der er flere, der gerne vil stille op, skal de sige det her.
 6. De opstillede kandidater til valget skal have mulighed for at præsentere sig selv og deres intentioner med at stille op som tillidsrepræsentant.
 7. Der foretages skriftlig afstemning.
 8. Under stemmeprocessen er det god skik ikke at forlade lokalet.
 9. Stemmesedlerne indsamles og tælles op, hvorefter resultatet bekendtgøres. Det er stemmetællerne, der gør det.
 10. Ved stemmelighed mellem to kandidater foretages der lodtrækning.
 11. Er der kun én kandidat og vedkommende ikke har tillid fra et flertal af de fremmødte stemmeberettigede, kan vedkommende ikke vælges som tillidsrepræsentant.

Efter valget

 1. Efter valget skal PMF Fyn have besked om, hvem der er blevet valgt. Det foregår via "tillidsvalgt" på www.foa.dk.
 2. Når PMF Fyn har modtaget skemaet og listen, så godkendes valget af afdelingen, som sender en orientering videre til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at gøre indsigelse. Hvis de ikke gør indsigelse, er valget godkendt.
 3. Herefter vil FOA tilbyde uddannelse til den nyvalgte tillidsrepræsentant og introducere den valgte til hvervet.
 4. Som nyvalgt tillidsrepræsentant, er det en rigtig god ide at fortælle kollegerne, at det er dig, der nu er deres tillidsrepræsentant, og hvordan de bedst træffer dig – der kan jo være nogen af dem, der ikke deltog på valgmødet.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du er i tvivl om, hvordan valget skal foregå, hvornår det kan holdes eller har andre spørgsmål omkring valg af TR, er du altid velkommen til at kontakte PMF Fyn.