Tillidsvalgt

En tillidsvalgt er valgt af dig og dine kolleger til at varetage jeres interesser som medarbejdere. Din tillidsvalgte er der for at støtte dig og dine kolleger.

Din tillidsvalgte er din og dine kollegers fælles talerør, bl.a. overfor ledelse og arbejdsgiver. Arbejdsopgaverne for den tillidsvalgte afhænger af jeres arbejdsplads og de sager, der dukker op.

Der findes flere forskellige typer af tillidsvalgte:

Tillidsrepræsentant (TR)

Din tillidsrepræsentant skal arbejde for, at du som medarbejder har gode og rolige arbejdsforhold. En tillidsrepræsentant er valgt af medarbejderne på arbejdspladsen og har til opgave at varetage kollegernes interesser overfor ledelsen.

Tillidsrepræsentantens opgaver

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Din arbejdsmiljørepræsentant sikrer din indflydelse ved at indgå i samarbejdet med ledelsen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Dette gælder både i forhold til konkrete problemer og i forhold til at arbejde med en fremadrettet arbejdsmiljøindsats.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Fællestillidsrepræsentant (FTR)

Tillidsrepræsentanterne vælger en fællestillidsrepræsentant, der kan varetage hele gruppen af medarbejderes interesser overfor ledelsen på overordnede niveauer, for eksempel i forvaltningen, direktionen eller sygehusledelsen.