Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Din arbejdsmiljørepræsentant sikrer din indflydelse ved at indgå i samarbejdet med ledelsen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Dette gælder både i forhold til konkrete problemer og i forhold til at arbejde med en fremadrettet arbejdsmiljøindsats

Din arbejdsmiljørepræsentant er valgt af alle jer kolleger på arbejdspladsen uanset fagligt tilhørsforhold. Det er en vigtig påmindelse om, at arbejdspladsens arbejdsmiljø skal tænkes i en helhed.

Hvorfor er det godt med en arbejdsmiljørepræsentant/AMR?

Det, at du har en arbejdsmiljørepræsentant betyder:

  • At du har en repræsentant, der er med til at sikre dig medindflydelse og medbestemmelse omkring arbejdsmiljøforhold i forhold til ledelsen.
  • At du har en repræsentant, der er med til at sikre at arbejdspladsens arbejdsmiljø tages alvorligt nu og i forbindelse med omorganisering, nyindkøb, ombygning m.m.
  • At du har en repræsentant, der kontrollerer, at arbejdet er tilrettelagt, så det kan udføres forsvarligt
  • At du har en repræsentant, der i samarbejde med ledelsen, vil forholde sig til jeres arbejdsforhold og være talsmand for at der handles i positiv retning.
  • At arbejdsskader registreres, dokumenteres og anmeldes, og forebyggelse iværksættes.
  • At jeres viden/erfaring og idéer til et bedre arbejdsmiljø kan blive inddraget i diverse beslutninger.
  • At forhold som stress, nedslidning, ondt i ryggen, støjproblemer, helbredsproblemer ifbm. skifteholdsarbejde, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, indretning, sygefravær osv. osv. bliver betragtet som arbejdspladsens problem – og ikke den enkeltes.

Uddannelse gør stærk

I FOA vil vi gerne sikre, at din arbejdsmiljørepræsentant kan matche ledelsen, samt repræsentere dig og dine kolleger bedst muligt. Derfor tilbyder FOA, de arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af FOA, en opkvalificering udover det lovpligtige.

Det har betydning for dig, at din repræsentant ved hvad hun taler om og hvordan hun kan gøre sin indflydelse gældende, derfor er det vigtigt, at du bakker op omkring arbejdsmiljørepræsentanten uddannelse – også selvom det kræver, at din kollega dermed er væk fra arbejdspladsen.