Hvordan kan jeg bruge min arbejdsmiljørepræsentant?

Vil du tage dit eget arbejdsmiljø alvorligt, så har du gode muligheder, når én af dine kolleger er arbejdsmiljørepræsentant

Som kollega til en arbejdsmiljørepræsentant kan du:

  • Tale med vedkommende om dit arbejdsmiljø, også det psykiske
  • Fortælle om forhold, der bør undersøges (støjniveau, kemiske produkter, arbejdsstillinger, træk, ventilation m.m.)
  • Komme med forslag til emner, du mener, I bør tale om i fællesskab (samarbejdet, omgangstone, mobning, anerkendelse i hverdagen m.m.)
  • Stille din viden og dine forslag til rådighed, når der skal søges løsninger på konkrete problemer eller laves udviklingsplaner 
  • Få besvaret spørgsmål omkring love og regler på arbejdsmiljøområdet

Hold sammen som kolleger

Den bedste repræsentant er den, der oplever kollegernes interesse og er sikker på kollegernes mandat og opbakning.
Der kan være mange interesser på spil, og alle kan ikke altid få det, som de ønsker, men i dialog skabes de bedste muligheder for at forskelligheder ikke medfører splittelse, men måske kan benyttes til at udvikle endnu bedre forslag.

Som kolleger til en arbejdsmiljørepræsentant skal I derfor:

  • Sørge for at få afklaret hvad I som gruppe mener
  • Være med til at klæde vedkommende på, når hun/han går til møder 
  • Deltage i de møder, hvor repræsentanten giver tilbagemelding om, hvad der sker
  • Deltage når emner af relevans for jeres arbejdsmiljø er på dagsordenen