Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

De opgaver din arbejdsmiljørepræsentant skal arbejde med, er i udgangspunktet defineret i en bekendtgørelse til arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver omfatter bl.a.:

  • APV, som er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet 
  • Planlægning, som handler om at bidrage i forbindelse med ændringer i organisering af arbejdet og i forbindelse med byggeri 
  • Kontrol, som handler om at holde øje med arbejdsmiljøet i dagligdagen 
  • Forebyggelse, som handler om at sikre kontrol med tilrettelæggelsen af arbejdet så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 
  • Registrering, anmeldelse og analyse af ulykker 
  • Samspil med dig og dine kolleger

Arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsvilkår

Ifølge loven skal din repræsentant have den fornødne tid til at udføre sine opgaver i forbindelse med at værne om og udvikle et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiverens og den lokale ledelses ansvar at sikre der kan bruges den fornødne tid.

En arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. 

Det betyder desværre ikke, at man er sikret mod fyring generelt, men det betyder, at det er besværligere og dyrere for arbejdsgiver at fyre en arbejdsmiljørepræsentant. Beskyttelsen er med til at sikre, at din AMR kan påpege problemer på arbejdspladsen uden at frygte, at vedkommende mister sit arbejde. Det giver også styrke, at I som kolleger bakker op.