Kollega-ansvar

Gør det til et fælles mål at bakke op om jeres arbejdsmiljørepræsentant

I en travl hverdag kan man fristes til at gøre tingene, som de umiddelbart synes nemmest, f.eks. lade sikkerhedsudstyr ligge eller være alene om at betjene en person-løfter selvom man skal være to. Det kan også ske, at sygdom, fravær i forbindelse med møder eller kursus, travlhed, manglende vikardækning og lignende kan give sig udslag i frustration, der rettes mod de(n) fraværende og ikke mod planlægningen på arbejdspladsen eller andet, der er mere afgørende end at en kollega er fraværende.

Her er det vigtigt, at i som kolleger står sammen om:

  • at I ikke vil nedslides og derfor vil følge retningslinjer for at undgå dette
  • at frustration over travlhed (for meget travlhed) i fællesskab – via arbejdsmiljørepræsentanten bringes rette sted hed. Dvs. til arbejdsgiverens bord
  • at sikre og synliggøre at jeres arbejdsmiljørepræsentant er  talsmand for problemstillinger, der hindrer kollegernes sikkerhed og sundhed