Valg af fællestillidsrepræsentant - sådan gør I

Køreplan for valg af fællestillidsrepræsentant

Det er i MED-aftalerne at retten til at vælge en fællestillidsrepræsentant er beskrevet. Udgangspunktet er, at der kan vælges en fællestillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe i den enkelte kommune. Der kan også aftales flere fællestillidsrepræsentanter, f.eks. en for skoleområdet og en for daginstitutionsområdet, det kræver dog at det er aftalt med arbejdsgiveren.

Fællestillidsrepræsentanter vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne i den enkelte kommune. Hvis det er aftalt med arbejdsgiveren, kan der vælges en fællestillidsrepræsentant der ikke i forvejen er valg som tillidsrepræsentant.

Hvor ofte skal der foretages et valg?

Hvis I allerede har en fællestillidsrepræsentant, skal der foretages valg hvert andet år. Det skal der for at sikre, at fællestillidsrepræsentanten stadig har den fornødne opbakning.

Hvis der er utilfredshed med fællestillidsrepræsentanten, kan der naturligvis altid foretages et valg. Her er det en rigtig god ide at kontakte PMF Fyn, for at få hjælp til at få valget gennemført.

Har I ikke en fællestillidsrepræsentant, men tror I har en kandidat, eller gerne vil have afprøvet om I har en kandidat, så kontakt PMF Fyn, for at få hjælp til at få valget gennemført.

Ovenstående gælder også for en fællestillidsrepræsentantsuppleant.

Før valget

 1. Ved valg af fællestillidsrepræsentant af og blandt tillidsrepræsentanter
  1. Valg af en fællestillidsrepræsentant foretages på et tillidsrepræsentantmøde. Hvor de tillidsrepræsentanter, som fællestillidsrepræsentanten skal vælges af, deltager.
  2. Er der i forvejen en fællestillidsrepræsentant, er det vedkommende der indkalder til valgmødet. Er der ikke i forvejen en fællestillidsrepræsentant, er det gruppen af tillidsrepræsentanter eller PMF Fyn der indkalder.
  3. De tillidsrepræsentanter, som fællestillidsrepræsentanten skal vælges af, skal modtage mødeindkaldelsen i god tid, f.eks. 14 dage inden mødet.
  4. Valgbare og stemmeberettigede er tillidsrepræsentanterne
 2. Ved valg af fællestillidsrepræsentant som ikke i forvejen er tillidsrepræsentant
  1. Stemmeberettigede er de pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere der arbejder på de arbejdssteder fællestillidsrepræsentant funktionen dækker, f.eks. alle skolerne i Odense.
  2. Er der i forvejen en fællestillidsrepræsentant, er det vedkommende der indkalder til valgmødet. Er der ikke i forvejen en fællestillidsrepræsentant, er det PMF Fyn der indkalder.
  3. De stemmeberettigede, skal modtage mødeindkaldelsen i god tid, f.eks. 14 dage inden mødet. Det kan f.eks. ske ved opslag på det enkelte arbejdssted.
  4. Valgbare og stemmeberettigede er alle pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere
 3. Det er muligt at gøre indsigelse mod den udmeldte dato, selvfølgelig med respekt for, at det kan være svært at finde et tidspunkt, hvor alle kan deltage. Dog er det vigtigt, at alle, der ønsker at stille op til fællestillidsrepræsentantposten, kan deltage på valgmødet.
 4. PMF Fyns bestyrelse har besluttet, at det skal være muligt at stille op til fællestillidsrepræsentantposten på selv valgmødet. Der kan derfor kun stemmes ved personligt fremmøde.
 5. Som udgangspunkt deltager PMF Fyn på alle valgmøder

Selve valget

 1. De stemmeberettigede mødes på det aftalte tidspunkt og sted.
 2. Den, der har indkaldt til valget, byder velkommen og fortæller om baggrunden for valget.
 3. Mødeindkalderen skal sørge for, at der er stemmesedler til rådighed.
 4. Der vælges to stemmetællere.
 5. Dagsordenen skrives op eller deles ud, hvis den er skrevet på forhånd. På mødet er det kun nødvendigt at have valg af fællestillidsrepræsentant og suppleant som dagsordenspunkter.
 6. Navnene på kandidaterne til posten(erne) læses op. Hvis der er flere, der gerne vil stille op, skal de sige det her.
 7. De opstillede kandidater til valget skal have mulighed for at præsentere sig selv og deres intentioner med at stille op som fællestillidsrepræsentant.
 8. Der foretages skriftlig afstemning.
 9. Under stemmeprocessen er det god skik ikke at forlade lokalet.
 10. Stemmesedlerne indsamles og tælles op, hvorefter resultatet bekendtgøres. Det er stemmetællerne, der gør det.
 11. Ved stemmelighed mellem to kandidater foretages der lodtrækning.
 12. Er der kun én kandidat og vedkommende ikke har tillid fra et flertal af de fremmødte stemmeberettigede, kan vedkommende ikke vælges som fællestillidsrepræsentant.

Efter valget

Efter valget skal PMF Fyn have besked om, hvem der er blevet valgt. Det foregår via "Tillidsvalgt" på www.foa.dk.

Når PMF Fyn har modtaget skemaet og listen, så godkendes valget af afdelingen, som sender en orientering videre til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at gøre indsigelse. Hvis de ikke gør indsigelse, er valget godkendt.

Herefter vil PMF Fyn tilbyde uddannelse til den nyvalgte fællestillidsrepræsentant og introducere den valgte til hvervet.

Som nyvalgt fællestillidsrepræsentant, er det en rigtig god ide at fortælle kollegerne, at det er dig, der nu er deres fællestillidsrepræsentant, og hvordan de bedst træffer dig – der kan jo være nogen af dem, der ikke deltog på valgmødet.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du er i tvivl om, hvordan valget skal foregå, hvornår det kan holdes eller har andre spørgsmål omkring valg af fællestillidsrepræsentant, er du altid velkommen til at kontakte PMF Fyn.