TR-dyder

Fællesskabets tjener - Tillidsrepræsentantdyder

Ansvarsfuld og omsorgsfuld

I sit arbejde drives tillidsrepræsentanten af den tillid, medlemmerne og PMF Fyn giver.

Det er gennem tillidsrepræsentantens ansvarsfølelse og omsorg for det enkelte medlem, arbejdspladsens faglige fællesskab samt ansvarlighed over for PMF Fyn, at den tillid honoreres.

 

Anerkendende

Tillidsrepræsentanten er bevidst om, at alle på arbejdspladsen er en del af et demokratisk fagpolitisk fællesskab. Inden for fællesskabets interesser ser, anerkender og arbejder tillidsrepræsentanten for det enkelte medlems behov og ønsker

 

Loyalitet

Tillidsrepræsentanten arbejder loyalt over for fagbevægelsens – PMF Fyns –  idé om, at fællesskabets styrke er sammenhængskraft og fundament for samfundsforbedringer og bedre vilkår for medlemmerne. Tillidsrepræsentanten ser det som sin primære opgave at styrke fællesskabet ved at udbrede idéen og arbejde engageret for, at alle er med.

 

Mod

Medlemmerne vælger i tillid deres repræsentant til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Tillidsrepræsentanten er den, der tør navigere i konfliktfyldte situationer og går i front for et større formål – selv når det indebærer at stå alene.

Tillidsrepræsentanten erkender, når en opgave bliver for omfattende eller kompleks og søger hjælp, når det er nødvendigt.

 

Handlekraft

Tillidsrepræsentantens intuition og dømmekraft styrkes via dialogen med medlemmerne, arbejdspladsbesøg, netværk med andre tillidsrepræsentanter og aktiviteter arrangeret af PMF Fyn.

Tillidsrepræsentantens engagement næres af inspiration og indignation på medlemmernes vegne.

Tillidsrepræsentanten ser og udnytter handlemulighederne og bruger sin gennemslagskraft målrettet til at fremme fællesskabets interesser og det enkelte medlems behov og ønsker.

 

Autentisk

Tillidsrepræsentanten er troværdig og virker i overensstemmelse med de idealer, som det faglige fællesskab bygger på, men vælger sine egne veje når omstændighederne kræver det. Tillidsrepræsentanten er ægte og tydelig i sine holdninger og handlinger.

Tillidsrepræsentanten forstår, at mennesket og tillidsrepræsentantrollen danner og komplimenterer hinanden.

 

Ordentlighed

Tillidsrepræsentanten er bevidst om sin optræden i mødet med omverdenen.

Tillidsrepræsentanten indbyder til involvering, men tager ansvar for egne handlinger.

Tillidsrepræsentanten forvalter sit hverv i respekt for sit mandat.

I ydmyghed over for sin rolle bringer tillidsrepræsentanten sine handlinger i spil og inviterer dermed til medlemmernes kritik.

Tillidsrepræsentanten yder konstruktiv kritik, når det påkræves.

 

Generøs

Tillidsrepræsentantens imødekommenhed skaber tryghed for medlemmerne og sikrer, at tillidsrepræsentanten bliver brugt i alle relevante sammenhænge.

Tillidsrepræsentanten er gavmild med sin viden, opmærksomhed og tid i sit arbejde for medlemmerne og arbejdspladsen.

 

Professionel

Tillidsrepræsentanten udviser oprigtig interesse for mennesket og opgaven og involverer sig professionelt i sin opgavevaretagelse.

Med målet for øjet udviser tillidsrepræsentanten storsind og lader sig ikke forstyrre af uoverensstemmelser og provokationer.

 

Progressiv

Tillidsrepræsentanten er visionær på medlemmernes og fagets vegne. Tillidsrepræsentanten deler sin begejstring med omverdenen.

Tillidsrepræsentanten interesserer sig for sin udvikling i rollen og arbejder med egne styrker og svagheder med det mål at blive den bedste udgave af sig selv.