Udnyt din tillidsrepræsentant

Få mest muligt ud af at have en tillidsrepræsentant!

Du er heldig!

Det, at du har en tillidsrepræsentant, betyder:

  • at du har mulighed for at blive hørt i forhold til vilkårene på arbejdspladsen
  • at du har en repræsentant, som er med til sikre dig medindflydelse og medbestemmelse i forhold til ledelsen (MED)
  • at du, hvis du ønsker det, kan have tillidsrepræsentanten med som bisidder – f.eks. ved sygefraværssamtaler, tjenestesamtaler m.m.
  • at du via din tillidsrepræsentant kan få forhandlet din løn.

I er heldige!

Som personale har I i fællesskab valgt en repræsentant, som samlet er med til at sikre jer:

  • medindflydelse og medbestemmelse
  • fælles optræden i forhandlinger og samarbejde med ledelsen
  • løbende opdatering i forhold til, hvad der sker i jeres kommune og FOA.    

Hold sammen!

Der kan let opstå uenigheder i det daglige om, hvordan man skal forholde sig til diverse personale- og arbejdsmæssige forhold. Derfor:

  • sørg for sammen at få afklaret, hvad I som gruppe mener
  • vær med til at klæde tillidsrepræsentanten på, når hun går til møde
  • deltag i de møder, hvor tillidsrepræsentanten giver tilbagemelding om, hvad der sker.