TR løftet

FOA afgiver fem løfter til alle tillidsrepræsentanter i FOA. Løfter som sætter fokus på den særlige TR-faglighed, og som gør, at kompetenceudvikling både bliver en rettighed og en pligt. Du kan se de fem løfter herunder.

1. Du indgår en aftale med FOA om dine arbejdsopgaver, din rolle på arbejdspladsen og dit samarbejde med FOA.

TR-aftalen laves ud fra en vurdering af den type arbejdsplads, du arbejder på, dine kollegers behov og dine egne kvalifikationer og mål. Den beskriver hvor langt dit ansvar rækker for bestemte opgaver, hvad din rolle er, og hvordan dit samarbejde med FOA vil være i løsningen af opgaverne TR-aftalen baseres på en vurdering af din arbejdsplads, dine kolleger, dine kvalifikationer og ønsker.

2. Vi sikrer dig information og mulighed for at komme i dialog med andre i FOA

Alt efter behov og ønske har du mulighed for at drøfte fagpolitiske spørgsmål, forhold på arbejdspladserne og blandt medlemmerne. Det kan være via møder i afdelingen, i netværksgrupper eller noget helt tredje. Samtidig får du som tillidsvalgt adgang til Tillidszonen.dk, som indeholder fagligt stof om arbejdspladsudvikling, arbejdsmarked, aftalestof, love og meget andet.

3. Der laves en plan for din uddannelse og udvikling som TR

I forlængelse af din TR-aftale om arbejdsopgaver, rolle og samarbejde med FOA, udarbejder vi sammen en plan for dine uddannelsesaktiviteter. Flere forskellige uddannelsesaktiviteter kan indgå i planen, som skal give dig et gennemtænkt og sammenhængende uddannelsesforløb.

4. Vi tilbyder dig relevant uddannelse, sammensat efter dine uddannelsesbehov

Alle tillidsrepræsentanter deltager i en grunduddannelse. På grunduddannelsen sikrer underviserne, at undervisningen tager afsæt i deltagernes erfaringer og virkelighed. Dit videre uddannelsesforløb kan bestå af forskellige elementer: Kurser som vi kender dem, men også netværk, vejledningssamtaler, møder i din afdeling, elektroniske lær-selv-materialer, coaching og mentortilbud og i særlige tilfælde videreuddannelse i det offentlige uddannelsessystem.

5. Der udarbejdes en aftale om dine vilkår som TR

Grundlaget for enhver tillidsrepræsentants virke er aftalen med arbejdsgiveren om vilkårene for udførelsen af tillidsarbejdet. Det er FOAs ansvar, at der indgås en aftale om dine vilkår med din arbejdsgiver. Aftalen er et resultat af en forhandling med din arbejdsgiver. Vi kan derfor ikke love et bestemt resultat, men vi kan love, at vi vil presse på med alle de midler, vi har for at der indgås en aftale, der som minimum lever op til den generelle aftale mellem KTO og Kommunernes Landsforening.