FOA Vendsyssels tillidsvalgte

I FOA Vendsyssel ser vi en stor værdi i, at så mange af vores arbejdspladser er dækket af en tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.