FOA Vendsyssels TR Hjørring Kommune

FOAs tillidsrepræsentanter i Hjørring Kommune er - for de flestes vedkommende - valgt på baggrund af aftaler indgået mellem FOA Vendsyssel og Hjørring Kommune!

FOA Vendsyssel har tillidsrepræsentanter (TR) så næsten alle de arbejdspladser hvor der arbejder FOA-medlemmer ansat efter en overenskomst indgået af FOA er dækket.

FOAs TR er - for de flestes vedkommende - valgt på baggrund af en TR-aftale, der er indgået mellem Hjørring Kommune og FOA Vendsyssel.

Inden for sundhed-, ældre- og handicapområdet og daginstitutionsområdet er der klare aftaler om hvor FOAs medlemmer kan vælge en TR og FTR-ere - en FTR i daginstitutionsområdet og to FTR i sundhed-, ældre- handicapområdet.

Desværre er der nogle "huler" hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentanter - specielt inden for daginstitutionsområdet hvor flere TR-poster er ubesat medens det kun er enkelte ubesatte TR-poster i handicapområdet.

Vi har den opfattelse at en af grundene til at vi ikke kan få besat TR-posterne  flere steder er at man skal dække flere arbejdspladser. Nogle arbejdspladser har deres egen TR medens andre arbejdspladser skal "dele" TR med andre arbejdspladser. 

Hvis du er ansat på en arbejdsplads hvor der ikke er en TR er du meget velkommen til kontakte os i FOA Vendsyssel så vi kan hjælpe med at få gennemført et TR-valg.

 Du kan læse mere om valg af TR via linket her!