TR i Brønderslev Kommune

FOA Vendsyssels medlemmer mangler en del tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne i Brønderslev Kommune, men dem der er kan du se ved at klikke ind på menuen i venstre side!

FOA Vendsyssel vælger tillidsrepræsentanter (TR) på baggrund af den overordnede overenskomsts bestemmelser om medarbejdernes medbestemmelse og medindflydelse.

Desværre har FOAs medlemmer ikke udnyttet muligheden for at vælge en TR og en TRS TR-suppleant) alle steder hvor det har været muligt.

Når du finder din egen arbejdsplads kan du se hvem der er valgt til TR.

Hvis der ikke er valgt en TR opfordrer vi FOAs medlemmer til at få valgt en TR og en TRS.

I FOA Vendsyssel hjælper vi meget gerne  med at sætte et TR-valgmøde op på din arbejdsplads. Efterfølgende vi bakke op om de valgte tillidsvalgte så medlemmerne får mulighed for at få den indflydelse som de har krav på!

Mange arbejdspladser har heldigvis deres egen TR medens nogle arbejdspladser skal "dele" deres TR med andre arbejdspladser - eksempelvis hvis de ikke er nok FOA-ansatte til at vælge deres egen TR.

Læs her hvad du skal for at få valgt en TR på din arbejdsplads!

I FOA Vendsyssel tror vi på at de opgaver/problemer, der opstår på arbejdspladsen løses bedst så tæt på FOAs medlemmer som muligt. Vi tror på at TR, der kender arbejdspladsen og kollegerne og som nyder FOAs medlemmers opbakning og tillid, har de bedste forudsætninger for at løse de udfordringer, der opstår på arbejdspladserne.

Når FOAs medlemmer har brug for hjælp i forbindelse med løn- og/eller ansættelsesforhold er det TR der skal træde i aktion!

Derfor opfordrer vi til at gå omkring TR når der opstår problemer eller opgaver, der skal løses! 

I FOA har vi lagt en stor del af kompetencerne til at indgå aftaler med arbejdsgiverne ud til TR og det er så afdelingens opgave at give TR al den opbakning og support i form af uddannelser og vejledninger, som de har brug for!

I FOA Vendsyssel er det Team Tillidsvalgt, der har med de tillidsvalgtes rettigheder og uddannelse at gøre.