Tillidsrepræsentanter

FOAs tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne danner grundlaget for det faglige arbejde!

FOA Vendsyssel har tillidsrepræsentanter (TR) på næsten alle de arbejdspladser, hvor der arbejder FOA-medlemmer ansat efter en overenskomst indgået af FOA.

Mange arbejdspladser har deres egen TR medens nogle arbejdspladser skal "dele" deres TR med andre arbejdspladser - eksempelvis hvis de ikke er nok FOA-ansatte til at vælge deres egen TR.

I FOA Vendsyssel tror vi på, at de opgaver/problemer, der opstår på arbejdspladsen løses bedst så tæt på FOAs medlemmer som muligt. Vi tror på at TR, der kender arbejdspladsen og kollegerne og som nyder FOAs medlemmers opbakning og tillid, har de bedste forudsætninger for at løse de udfordringer, der opstår på arbejdspladserne.

Når FOAs medlemmer har brug for hjælp i forbindelse med løn- og/eller ansættelsesforhold er det TR der skal træde i aktion!

Derfor opfordrer vi til, at gå omkring TR når der opstår problemer eller opgaver, der skal løses! 

I FOA har vi lagt en stor del af kompetencerne til at indgå aftaler med arbejdsgiverne ud til TR og det er så afdelingens opgave at give TR al den opbakning og support i form af uddannelser og vejledninger, som de har brug for!

I FOA Vendsyssel er det Team Tillidsvalgt, der har med de tillidsvalgtes rettigheder og uddannelse at gøre.