Uddannelse til TR, TRS og AMR

Er du valgt til TR eller AMR på din arbejdsplads - så er FOA også klar med uddannelse til dig!

FOA tilbyder grunduddannelse til alle FOAs tillidsvalgte på arbejdspladserne. Det er ikke forbundet med udgifter for de tillidsvalgte (TR/TRS//AMR) at deltage på de kurser/møder og anden form for uddannelse, som FOA sætter i værk. FOA Vendsyssel dækker daglønnen overfor arbejdsgiveren samt transportomkostningerne i forbindelse med deltagelsen.

FOA Vendsyssel afholder, i samarbejde med øvrige FOA-afdelinger i Nordjylland - grunduddannelsesforløb for TR, TRS og AMR, og alle aktiviteterne afvikles i FOA Nordjylland i Aalborg.

Varighed på uddannelsen til TR
Grunduddannelsen for TR varer 16 dage + 1 dag til afdelingsdagen samt 1 dag til TR/AMR-aftaleindgåelsesdagen. Forløbet fra Afdelingsdagen til TR-aftalen strækker sig typisk over 2-3 måneder, men det kan variere.

Forløbet afvikles i moduler af 4 dages varighed (Kernemodulet) med den forudgående Afdelingsdag og afsluttende TR-aftaledag.

Ved tilmeldingen forpligter man sig til at deltage i alle dagene inden for de enkelte forløb! 

Inden man starter på TR-grunduddannelsen skal man have altså have gennemført Afdelingsdagen.

Varighed på uddannelsen til TR-supp.
TRS-grunduddannelsen for TR-suppleanter er på 3 dage og indeholder de absolut mest elementære omkring de rettigheder og pligter man har som TRS.

Varighed på uddannelsen til AMR
FOAs faglige AMR grunduddannelse skal ses i forlængelse af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som de enkelte AMR skal have fra deres arbejdsgiver.

FOAs faglig AMR-uddannelse varer 5 dage + 1 dag til afdelingsdag og 1 dag til AMR-aftale og strækker sig typisk over 1-2 måneder fordelt på 3 og 2 dage!

Forud for deltagelse i FOAs faglige AMR-uddannelse skal man have gennemgået Afdelingsdagen.

Privat ansatte TR / TRS /AMR
FOA afholder også uddannelse til tillidsvalgte, der er ansat inden for det private område. Det vil sige FOA-medlemmer, der er tillidsvalgt på en privat arbejdsplads med en FOA-overenskomst.

Afdelingsdagen
Som en introduktion til alle FOAs grunduddannelser afholder FOA Vendsyssel Afdelingsdagen.

Afdelingsdagen foregår i FOA Vendsyssel og blandt emnerne på dagen vil være en præsentation af afdelingen og der vil være en vejledning i hvordan de tillidsvalgte og arbejdsgiveren får dækket den dagløn, der udbetales under kurset og hvordan transportomkostningerne i forbindelse med kursus aktiviteterne dækkes.

Afdelingsdagen skal være gennemført inden deltagelsen i FOAs grunduddannelse.

Tjenestefri
Husk at søge tjenestefri ved arbejdsgiver når du er tilmeldt et kursus. Husk at få alle kursus dagene belagt med tjeneste som arbejdsgiver efterfølgende søger tjenestefrihed til. Du skal derfor have fri i et tilsvarende antal timer som belægges med arbejde.  

Hvis du har problemer med tjenestefrihedsansøgningen skal straks du henvende dig i FOA Vendsyssel.