Sådan vælger du tillidsrepræsentant...

Valg af tillidsrepræsentant
Når du/I skal vælge tillidsrepræsentant (TR) og tillidsrepræsentant-suppleant (TRS) på arbejdspladsen er det vigtigt at undersøge om I har retten til at vælge en TR.

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt inden valget af TR kan foretages. Reglerne for hvornår de ansatte har retten til at vælge TR og TRS fremgår af en overenskomstindgået aftale mellem arbejdsgiverne og de  (rigtige) fagforeninger, der organiserer offentligt ansatte.

For privat-ansatte henvises til de enkelte overenskomster, der er indgået på området. 

Grundlæggende skal der være minimum være 5 ansatte indenfor samme overenskomstgruppe (ansat efter den samme overenskomst/organisation) og der skal være en selvstændig ledelse.

Du kan tjekke om retten til at vælge en TR hvis du henvender dig til FOA Vendsyssel.

Valget foregår på et møde
Indkaldelsen til TR-valgmødet skal foretages med så langt et varsel at alle ansatte har haft mulighed for at se opslaget - mange af FOAs medlemmer arbejder på flere tidspunkter over alle døgnets 24 timer og alle ugens dage.! Endvidere skal det fremgå af mødeindkaldelsen at der er tale om valg af TR/TRS.

FOA Vendsyssel deltager meget gerne i et TR-valgmøde. Det forudsætter dog at ledelsen informeres om at FOA Vendsyssel deltager i TR-valgmødet!

Valgbarhed og stemmeret
Alle ansatte efter den gældende overenskomst er valgbare medmindre de er midlertidig ansat eller elever. Derimod er alle ansatte stemmeberettigede når der skal afgives stemmer om hvem der skal være TR og TRS.

Afstemningen - håndsoprækning eller skriftlig
Der spørges mange gange om afstemningen skal være skriftlig eller om det kan afgøres ved håndsoprækning.

FOA Vendsyssels holdning er at det bør kunne foretages ved håndsoprækning, men er der mange deltagere på TR-valgmødet bør en skriftlig afstemning overvejes.

Ved skriftlig afstemning bør der vælges stemmetællere, som ikke selv stiller op til TR-/TRS-valget.

Vi har fremstillet en pjece om valg af TR - pjecen kan du finde ved at klikke i boksen i højrekolonnen.

Når valget er afgjort
Hurtigst muligt efter at valget er afgjort meddeler den nyvalgte TR ledelsen om hvordan valgets udfald er blevet - det er nok blot at meddele hvem der blev valgt til TR og hvem der blev valgt til TRS - der er ikke nogen grund til at fortælle om stemmetallene. dette kan eventuelt ske dagen efter valget.

Samtidig skal FOA Vendsyssel orienteres. Dette sker ved at registrere valget her. Scroll ned på siden under DK-kortet til "Registrer og opdater tillidshverv" 

FOA Vendsyssel sørger herefter for at anmelde valget til arbejdsgiver, og der bliver sendt mail til den valgte, at valget er registreret i afdelingen.