Sådan vælger du arbejdsmiljørepræsentant...

Valg af arbejdsmiljørepræsentant
Arbejdsmiljøloven bestemmer, at der på alle arbejdspladser skal være arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) - valgt af medarbejderne. Dette er gældende for både private og offentlige arbejdspladser/arbejdsgivere.

Det er arbejdsgiveren, der er forpligtet til at sørge for at der vælges AMR på alle arbejdspladserne.

Valget foregår på et møde
Valget af AMR foregår på de fleste arbejdspladser, som en del af et personalemøde. Det er ledelsen, der indkalder til mødet og drager omsorg for at valget afholdes. Ledelsen har dog ikke ret til at overvære selve valget, det skal medarbejderne afholde uden ledelsens medvirken.

I modsætning til valg af tillidsrepræsentanter (TR) er valg af AMR tværfaglige. Det vil sige at faggruppetilhørsforhold ikke spiller ind på hvem der må stille op til valget som AMR.

Valgbarhed og stemmeret
Alle ansatte på arbejdspladsen er valgbare medmindre de er midlertidig ansat eller elever. Derimod er alle ansatte stemmeberettigede når der skal afgives stemmer om hvem der skal være AMR. Der vælges ikke en suppleant for AMR.


Afstemningen - håndsoprækning eller skriftlig

Der spørges mange gange om afstemningen skal være skriftlig eller om det kan afgøres ved håndsoprækning.

FOA Vendsyssels holdning er at det bør kunne foretages ved håndsoprækning, men er der mange deltagere på AMR-valgmødet bør en skriftlig afstemning overvejes.

Ved skriftlig afstemning bør der vælges stemmetællere, som ikke selv stiller op til AMR-valget.


Når valget er afgjort - giv FOA Vendsyssel besked

Resultatet af valget meddeles ledelsen - det er nok blot at meddele hvem der blev valgt til AMR - der er ikke nogen grund til at fortælle om stemmetallene.

Bemærk at arbejdsgiverne ikke er forpligtet til at meddele organisationerne om hvem der er valgt til AMR på arbejdspladsen.

På den baggrund opfordrer vi FOAs medlemmer - i tilfælde af at det er et FOA-medlem, der er blevet valgt til AMR, om at registrere valget her. Scroll ned på siden under DK-kortet til "Registrer og opdater tillidshverv". Så sørger FOA Vendsyssel for at få valget registreret.

I FOA Vendsyssel registrerer vi valget i vores medlemsregister på medlemmets stamdata. Dermed er der en sikkerhed for at FOA Vendsyssel kan håndhæve den beskyttelse som omfatter alle tillidsvalgte på de private og kommunale arbejdspladser 

Endvidere har vi mulighed for at give AMR uddannelse.