Aftaler for dagplejere

Vælg referat eller aftale herunder. Af den enkelte aftale fremgår det, hvilket område/hvilken kommune aftalen er gældende for.

Forhåndsaftale for dagplejere juni 2013

Aftale om valgordning for dagplejere på 58 år og derover (revideret 2021)

Aftale om gæstepasning i Ravnshøj marts 2019

Lokalaftale vedrørende ansættelse af vikarer i forbindelse med projekt "Bedre til ord tal og it" 01.01.18

Aftale om gæstepasning i Gærum januar 2016

Aftale om gæstepasning i Jerup januar 2016

Aftale om afspadsering og ferie juni 2009

Aftale om deltagelse i frivillige aftenmøder juni 2009