Velkommen til Pædagogisk Sektor i FOA Frederikshavn

Lønforhandling i Frederikshavn kommune 2023 - Nu sker det!
Der skal nu forhandles om lokale lønmidler for 2023 i Frederikshavn kommune. Her kan du se, hvem der forhandler DIN løn i pædagogisk sektor, samt hvad du skal gøre for at komme i betragtning. Læs nyheden her 

Ny samarbejdsaftale om arbejdstid for pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter på skoleområdet
Udover en beskrivelse af samarbejde og inddragelse leder og medarbejdere imellem, indeholder aftalen også en konkret aftale om arbejdsopgaver. Herunder eksempelvis også hvor meget tid den enkelte medarbejder skal have til forberedelse af arbejdet, både i skolen og på SFO-området. Med den nye aftale afsættes der nu 0,4 forberedelsestime pr. 60 minutters undervisning/understøttende undervisning samt 0,19 time pr. 60 minutters SFO-tid. Det er vi helt bestemt tilfredse med. Læs mere her

Lokalaftale vedrørende 58-årige dagplejere revideret

Lokalaftalen med Frederikshavn kommune, der giver 58-årige dagplejere mulighed for at vælge/fravælge gæstepasning er blevet revurderet i januar/februar måned 2021. Se den reviderede aftale her

Pædagogisk sektor indgår aftale om vikarkorps
Der er indgået aftale om oprettelse af et vikarkorps indenfor handicap- og psykiatri i Frederikshavn kommune. Aftalen sikrer faste vikarer/afløsere der er ansat som  omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter på det døgndækkede område, en minimum ansættelse på 30 timer/ugen på månedsløn. Se aftalen her

Film for Dagplejen
4 film om hverdagen i dagplejen, der handler om leg, forældresamarbejdet, hverdagsrutiner og forældreinterviews. Se med her: 4 film om dagplejen  

Aftaler på det pædagogiske område
Via linket her har du mulighed for at se forhåndsaftaler og andre aftaler der gælder på det pædagogiske område i FOA Frederikshavn.

Pædagogisk klub
Er en realitet fra den 1. november 2015. Dét blev enstemmigt vedtaget på årets sektorgeneralforsamling. Læs mere her