Velkommen til Pædagogisk Sektor i FOA Frederikshavn

Lokalaftale vedrørende 58-årige dagplejere revideret
Lokalaftalen med Frederikshavn kommune, der giver 58-årige dagplejere mulighed for at vælge/fravælge gæstepasning er blevet revurderet i januar/februar måned 2021. Se den reviderede aftale her

Pædagogisk sektor indgår aftale om vikarkorps
Der er indgået aftale om oprettelse af et vikarkorps indenfor handicap- og psykiatri i Frederikshavn kommune. Aftalen sikrer faste vikarer/afløsere der er ansat som  omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter på det døgndækkede område, en minimum ansættelse på 30 timer/ugen på månedsløn. Se aftalen her

Film for Dagplejen
4 film om hverdagen i dagplejen, der handler om leg, forældresamarbejdet, hverdagsrutiner og forældreinterviews. Se med her: 4 film om dagplejen  

Aftaler på det pædagogiske område
Via linket her har du mulighed for at se forhåndsaftaler og andre aftaler der gælder på det pædagogiske område i FOA Frederikshavn.

Pædagogisk klub
Er en realitet fra den 1. november 2015. Dét blev enstemmigt vedtaget på årets sektorgeneralforsamling. Læs mere her