Nyt fra sektorbestyrelsen

Fra 2023 samler vi de lokale nyheder der vedrører pædagogisk sektor herunder. Vi håber det dermed giver et lidt bedre overblik, i den nyhedsstrøm der nogle gange bare vælter ind. En del nyheder udsendes også til alle sektorens medlemmer via mail og/eller SMS. 

2023

Ny samarbejdsaftale om arbejdstid for pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter på skoleområdet
Udover en beskrivelse af samarbejde og inddragelse leder og medarbejdere imellem, indeholder aftalen også en konkret aftale om arbejdsopgaver. Herunder eksempelvis også hvor meget tid den enkelte medarbejder skal have til forberedelse af arbejdet, både i skolen og på SFO-området. Med den nye aftale afsættes der nu 0,4 forberedelsestime pr. 60 minutters undervisning/understøttende undervisning samt 0,19 time pr. 60 minutters SFO-tid. Det er vi helt bestemt tilfredse med. Læs mere her