Ny samarbejdsaftale på skoleområdet i Frederikshavn kommune

FOA Frederikshavn og Frederikshavn kommune indgår aftale om samarbejde og arbejdstid for pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter på skoleområdet i Frederikshavn kommune.

Samarbejdsaftalen der i daglig tale kaldes ”værdipapiret”, skal understøtte skolerne i løsningen af kerneopgaverne i forhold til elevernes læring og udvikling. Værdipapiret er med til at sikre pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter de bedst mulige betingelser for at arbejde professionelt med hverdagens mange pædagogiske udfordringer.

”Det er en aftale vi har arbejdet på i rigtig lang tid. Når man sammen med arbejdsgiver dykker ned i en fælles beskrivelse af værdier som tillid, samarbejde og retfærdighed, kommer der mange nuancer og holdninger på bordet. Vi er derfor rigtig glade for, at aftalen nu er landet på bedste vis. Jeg mener helt klart vi står med et meget brugbart dokument, der nu skal ud at leve på de enkelte skoler og i SFO,” siger sektorformand for pædagogisk sektor i FOA Frederikshavn René Johansen.

Udover en beskrivelse af samarbejde og inddragelse leder og medarbejdere imellem, indeholder aftalen også en konkret aftale om arbejdsopgaver. Herunder eksempelvis også hvor meget tid den enkelte medarbejder skal have til forberedelse af arbejdet, både i skolen og på SFO-området.

”Vi har lyttet os til et stort ønske om, at der i en aftale blev lavet nogle klare retningslinjer for, hvor meget forberedelsestid en pædagogmedhjælper og en pædagogisk assistent skal have til de opgaver der løses. Med den nye aftale afsættes der nu 0,4 forberedelsestime pr. 60 minutters undervisning/understøttende undervisning samt 0,19 time pr. 60 minutters SFO-tid. Det er vi helt bestemt tilfredse med,” fortæller fællestillidsrepræsentant Hanne Fristrup.

Aftalen er gældende når det nye skoleår starter den 1. august 2023. Aftalen gælder for alle folkeskoler samt SFO i Frederikshavn kommune. Herunder også modtagecenteret og 10. klasse.

Den samlede aftale kan hentes via linket her (PDF)

FAKTA
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter bidrager med alsidige faglige og personlige kompetencer. De primære arbejdsopgaver i skolen kan bl.a. være:

  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af understøttende undervisning samt 2-voksenordning
  • Støtte i den almene undervisning
  • Relations arbejde herunder konfliktløsning og trivselsarbejde
  • Pleje- og omsorgsopgaver
  • Specialpædagogiske opgaver
  • Brobygningsarbejde
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteter i SFO-delen.