Lokale sektorer

 Sektorgeneralforsamlinger i FOA Frederikshavn med fælles spisning.


De tre sektorer i FOA Frederikshavn inviterer nu til sektorgeneralforsamling. Vi starter med fælles spisning og lotteri, inden vi fordeler os i de enkelte sektorer.

Sektorgeneralforsamlingerne er lidt anderledes i år!
På afdelingsgeneralforsamlingen i 2020 blev afdelingslovene ændret, således der afholdes afdelingsgeneralforsamlinger i lige år og sektorgeneralforsamlinger i ulige år. Ændringen betød at der ikke blev afholdt sektorgeneralforsamling i september måned 2020. Man sprang - om man så må sige et år over.

Ændringen betyder, at alle sektorbestyrelsesmedlemmer i de enkelte sektorer er på valg, ligesom der er brug for at ændre på de tidligere toårige valgperioder af ordinære sektorbestyrelsesmedlemmer, samt etårige valgperioder af suppleanter. Efter en overgangsperiode, vil valgperioderne være 4-årige for ordinære sektorbestyrelsesmedlemmer og 2-årige for suppleanter.

Du kan se mere om valgene på de enkelte sektorers dagsordener. Herudover følger valg til sektorbestyrelsen afdelingslovenes §7 stk. 6 samt det dertilhørende protokollat vedr. valg.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din sektorformand.

Torsdag den 23. september 2021 i Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

Kl. 17.45-19.00 Spisning og lotteri

Kl. 19.00-19.30 Indskrivning og kaffe

Kl. 19.30-21.00 Generalforsamling i de tre sektorer

Sidste tilmelding: onsdag den 15. september 2021 kl. 17.00

Tilmelding under aktivitetskalender.

 

Vælg herunder, hvilken af de tre lokale sektorer du ønsker at besøge: 


Social- og sundhedssektoren
Pædagogisk sektor
Servicesektoren (tidligere kost-service samt teknik)