Pædagogisk Klub

På sektorgeneralforsamlingen i september måned 2015, blev det besluttet at stifte en fælles faggruppeklub– i daglig tale kaldet Pædagogisk klub.

Klubbens formål er bl.a.:

• At tilbyde aktiviteter og arrangementer med fagligt relevant indhold

• At samle faggrupperne i pædagogisk sektor, og styrke samarbejdet

Klubben er stiftet i henhold til mulighederne i FOA Frederikshavns afdelingslove § 8. Af lovene fremgår det, at medlemskab af en faggruppeklub er frivilligt. Ethvert medlem kan frit melde sig til og fra faggruppeklubben. Dog er arrangementer arrangeret af faggruppeklubben fortrinsvis forbeholdt medlemmer af faggruppeklubben.

Klubkontingent
Kontingentet til Pædagogisk klub udgør pr. 1. november 2017 kr. 20,- pr. måned. Klubkontingentet opkræves sammen med det kontingent der ellers betaler til FOA.

Indmeldelse/udmeldelse af klubben
Eventuel udmeldelse/genindmeldelse af Pædagogisk klub, skal ske skriftligt til afdelingen, fx via mail til frederikshavn@foa.dk. Alle medlemmer af pædagogisk sektor er automatisk medlem af klubben, hvis man ikke foretager sig noget.

Hvor finder jeg klub-arrangementerne
Klubarrangementer annonceres via aktivitetskalenderen på den lokale hjemmeside, samt via SMS og/eller e-mail. 

Gå til aktivitetskalenderen her

Klubbens love/regler og kontakt oplysninger
I boksen til højre (eller hvis du besøger siden fra en mobilenhed, i boksen nederst på siden), finder du klubbens gældende love. Har du spørgsmål, kan sektorformand René Johansen kontaktes. Kontaktoplysninger findes via linket i boksen.