Sektorbestyrelsen - FOA Frederikshavn

Pædagogisk sektor

Sektorbestyrelsen består af i alt 9 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Sektorbestyrelsen holder bestyrelsesmøde ca. hver anden måned. Du er altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har noget du mener vi skal drøfte. 

Tillidspost Navn Funktion
Sektorformand
Valgt 2019-2023
René Johansen Pædagogisk assistent
Næstformand
Valgt 2021-2025
Hanne Fristrup Pædagogmedhjælper
Bestyrelsesmedlem
Valgt 2021-2025
Alice Bjerregaard Omsorgsmedhjælper
Vakant post (periode 2021-2023) Vakant post Dagplejepædagoger
Pædagogiske konsulenter
Ledere
Bestyrelsesmedlem
Valgt 2021-2025
Gitte Pedersen Dagplejer
Bestyrelsesmedlem
Valgt 2021-2023
Pia Lundby Pædagogisk assistent
Bestyrelsesmedlem
Valgt 2021-2023
Solvej Andersen Dagplejer
Bestyrelsesmedlem
Valgt 2021-2025
Holger Baastrup Dagplejer
Bestyrelsesmedlem
Valgt 2021-2025
Birgitte Martensen Pædagogisk assistent
Suppleant
Valgt 2021-2023
Jutta Løwig Jensen Pædagogisk assistent

Område:
Pædagogisk sektor har ca. 550 medlemmer og organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

  • Pædagogmedhjælpere 
  • Dagplejere 
  • Pædagogiske assistenter
  • Dagplejepædagoger 
  • Omsorgs-og pædagogmedhjælpere 
  • Pædagogiske konsulenter 
  • Dagplejeledere samt ledere af Pladsanvisningen
  • Pædagoger i pladsanvisningen