Efteruddannelse: Audiologisk og neurofysiologisk område

Både som faglært og ufaglært inden for det audiologiske og neurofysiologiske område, har du mange muligheder for efter- eller videreuddannelse. Kortere kurser og uddannelser kan holde dig ajour med den nyeste viden og teknologi og styrke din faglighed inden for specifikke arbejdsområder. En længere akademi- eller diplomuddannelse kan give dig et bredere løft eller uddanne dig hen imod et nyt jobområde.

Jeg vil udvikle min faglighed

Jeg vil videreuddanne mig

Bliv medlem af FOA

- og få inspiration til at styrke din faglighed